Kế toán mua hàng

Hướng dẫn lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Hướng dẫn lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

ngay dang tin

01/06/2017 - 

Hóa đơn viết sai cần lập biên bản thu hồi, phải xuất lại hóa đơn đúng. Phải biết cách sử dụng và lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai như thế nào,cần có những điều kiện gì kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể bạn đọc trong bài viết dưới đây .
7 bước  hoàn chỉnh trong quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

7 bước hoàn chỉnh trong quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

ngay dang tin

17/02/2017 - 

Quy trình kiểm kê tài sản cố định hoàn thiện tại một doanh nghiệp thông thường gồm 7 bước chính và việc kiểm kê TSCĐ trong doanh nghiệp thường được thực hiện vào cuối năm
Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

ngay dang tin

15/02/2017 - 

Xử lý hàng thiếu hoặc thừa khi kiểm kê cuối kỳ đòi hỏi kế toán cần nắm vững kiến thức kế toán  cũng như có kỹ năng xử lý tình huống tốt.
THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

ngay dang tin

14/02/2017 - 

Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ mẫu số S18-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.
SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

ngay dang tin

09/02/2017 - 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua(người bán) bằng ngoại tệ Mẫu số S13-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.
SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ chi tiết thanh toán với người mua( người bán) Mẫu số S12-DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaDùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái.
SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ(sản phẩm hàng hóa) mẫu số S06-  DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ ...
SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A - DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

ngay dang tin

08/02/2017 - 

Sổ quỹ tiền mặt mẫu số s04a-dnn (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính )là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai