• SỔ QUỸ TIỀN MẶT MẪU SỐ S04A- DNN THEO THÔNG TƯ SỐ 133/2016/TT-BTC

  Sổ quỹ tiền mặt mẫu số s04a-dnn (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính )là sổ dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

 • SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ(sản phẩm hàng hóa) mẫu số S06-  DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

 • BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

  Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaDùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái.

 • SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

  Sổ chi tiết thanh toán với người mua( người bán) Mẫu số S12-DNN  (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

 • SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

  Sổ chi tiết thanh toán với người mua(người bán) bằng ngoại tệ Mẫu số S13-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

 • SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

  Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ Mẫu số S14-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ.

 • THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

  Thẻ tính giá thành sản phẩm và dịch vụ mẫu số S18-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.

 • Hướng dẫn cách xử lý hàng thiếu/thừa khi kiểm kê

  Xử lý hàng thiếu hoặc thừa khi kiểm kê cuối kỳ đòi hỏi kế toán cần nắm vững kiến thức kế toán  cũng như có kỹ năng xử lý tình huống tốt.

 • 7 bước hoàn chỉnh trong quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

  Quy trình kiểm kê tài sản cố định hoàn thiện tại một doanh nghiệp thông thường gồm 7 bước chính và việc kiểm kê TSCĐ trong doanh nghiệp thường được thực hiện vào cuối năm

 • Thủ tục, hồ sơ khi góp vốn bằng tài sản

  vó nhiều hình thức góp vốn vào các đơn vị khác. Có thể góp vốn bằng tiền hoặc góp vốn bằng tài sản. Nếu góp vốn bằng tài sản, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục.

 • Cách tính khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

  Việc mua các tài sản cố định đã qua sử dụng khá phổ biến ở nước ta. Cách tính khấu hao các TSCĐ đã qua sử dụng như thế nào? Bài viết dưới đây đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành tại kế toán Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tính khấu hao TSCĐ đã qua sử dụng.

 • Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng của doanh nghiệp. Sổ nhật ký mua hàng dùng để nghi chép các nghiệp vụ mua hàng trả tiền sau (hay còn gọi là mua hàng chịu) và trường hợp trả tiền trước cho người bán khi phát sinh nghiệp vụ cũng được ghi vào sổ này

 • Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho để tính giá hàng hóa nguyên vật liệu được xuất ra trong kỳ.

 • Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Phiếu nhập kho được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ mua hàng hóa, nguyên vật liệu về nhập kho.

 • Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa được lập theo mẫu số 05 – VT vào cuối kỳ hoặc khi có đợt kiểm kê.