Hướng dẫn lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Hóa đơn viết sai cần lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, phải xuất lại hóa đơn đúng. Phải biết cách sử dụng và lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai như thế nào,cần có những điều kiện gì kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể bạn đọc trong bài viết dưới đây.

>>>Xem thêm: 7 bước hoàn chỉnh trong quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

Khi nào cần lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Theo quy định của Bộ tài chính mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai chỉ được phép sử dụng trong trường hợp hóa đơn đã lập sai trong trường hợp chưa được kê khai thuế, nếu hóa đơn đã được sử lý kê khai thuế thì kế toán sẽ chỉ được viết hóa đơn điều chỉnh mà không được viết hóa đơn điều chỉnh hay hủy hóa đơn.

Các trường hợp sai sót phải lập theo mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai theo quy định tại thông tư TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 và TT số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 quy đinh cụ thể:

Nếu hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa đưa hàng cung ứng dịch vụ hoặc hóa  đơn đã lập để giao cho người mua hay người bán nhưng chưa kê khai thuế mà phát hiện sai sót phải hủy bỏ thì người bán hoặc người mua phải lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn viết sai.

Khi lập hóa đơn này, người bán phải gạch chéo các liên trên hóa đơn và lưu giữ số hóa đơn lập sai đê lập lại hóa đơn mới theo quy định tại điêu 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014.

Nếu hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ người mua mà ghi đúng mã số thuế bên mua. Thì bên lập biến bản điều chỉnh hóa đơn không phải lập lại hóa đơn điều chỉnh cụ thể tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của BTC. học nghề kế toán

Hướng dẫn trích cụ thể tại điều 3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 , Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).

Hướng dẫn lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Hướng dẫn lập mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Các bạn quan tâm có thể tải Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC được lập chi tiết tại đây

Xem thêm: Phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết.

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu thực tế được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: biên bản thu hồi hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn không sử dụng , biên bản hủy hóa đơn năm 2017, khi nào lập biên bản hủy hóa đơn, biên bản hủy hóa đơn trực tiếp, mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất năm 2017

 

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan