Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng của doanh nghiệp. Sổ nhật ký mua hàng dùng để nghi chép các nghiệp vụ mua hàng trả tiền sau (hay còn gọi là mua hàng chịu) và trường hợp trả tiền trước cho người bán khi phát sinh nghiệp vụ cũng được ghi vào sổ này.

Dưới đây Kế toán Lê Ánh xin giới thiệu đến các bạn kế toán viên Sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính.

>>>>>Xem thêm: Sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Nội dung sổ nhật ký mua hàng mẫu số S03a3-DNN

Sổ nhật ký mua hàng là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa;...

Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.

Tải về: Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133

2. Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133

Đơn vị:…………………………………….

Địa chỉ:…………………………………….

Mẫu số S03a3-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Năm…

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản Ghi nợ

Phải trả người bán (ghi Có)

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hoá

Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản khác

Số hiệu

Số tiền

A

B

C

D

1

2

E

3

4

 

 

 

Số trang trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng chuyển sang trang sau

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có…trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:…

                                                                                                                                       Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký làm nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung câp dịch vụ kế toán.

3. Kết cấu và phương pháp ghi sổ nhật ký mua hàng

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột 1, 2, 3: Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hóa, nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ... Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hóa A, hàng hóa B...

- Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.
Cuối trang sổ, cộng số lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Với mẫu sổ nhật ký mua hàng được ban hành theo thông tư 133 và hướng dẫn cách ghi chi tiết từ kế toán Lê Ánh trong bài viết trên, mong rằng các bạn có thể tham khảo và phục vụ tốt cho việc học tập và công việc của mình

Xem thêm: Sổ quỹ tiền mặt mẫu số S04A - DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tags: Sổ nhật ký mua hàng excel, hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký mua hàng, download mẫu sổ nhật ký mua hàng, cách ghi sổ nhật ký bán hàng, sổ chi tiết mua hàng, sổ nhật ký mua hàng có ghi thuế không, cách làm sổ nhật ký mua hàng, mẫu sổ nhật ký mua hàng của hộ kinh doanh,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, tại trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn.

Bài viết liên quan