Làm thế nào để thuế TNDN nộp cho nhà thầu nước ngoài được tính là chi phí hợp lý?

Để khoản thuế TNDN nộp cho nhà thầu nước ngoài được tính là chi phí hợp lý thì khi làm hợp đồng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài bạn hãy lưu ý thỏa thuận hợp đồng về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thuế TNDN nộp cho nhà thầu nước ngoài được tính là chi phí hợp lý?

>>>Xem thêm: Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

1. Điều kiện để thuế TNDN nộp cho nhà thầu nước ngoài được tính là chi phí được trừ:

Căn cứ:

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31.12.2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng

– Tại Điều 6 Thông tư  78/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 18.6.2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tại Điểm 4 khoản 2.37 Thông tư số 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định những khoản chi không được trừ

Theo đó:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; học kế toán ở đâu tốt nhất

– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

....”

Đối với các khoản thuế cha nhà thầu nước ngoài nộp thay:

“… thuế TNDN trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN…”

Như vậy:

– Trường hợp Công ty có ký hợp đồng dịch vụ Nhà thầu nước ngoài thì khoản thu nhập mà nhà thầu nước ngoài nhận được thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu.

– Khi thanh toán phí dịch vụ cho nhà thầu nước ngoài (hoặc thời điểm lập biên bản đối chiếu và cấn trừ công nợ giữa hai bên), Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ quy định nêu trên để nộp vào ngân sách nhà nước.

– Số thuế giá trị gia tăng khấu trừ nộp thay nhà thầu nước ngoài được kê khai, khấu trừ toàn bộ, nếu có chứng từ, biên lai nộp thuế giá trị gia tăng và đáp ứng điều kiện khấu trừ quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Trường hợp tại hợp đồng nhà thầu, Công ty thỏa thuận doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN thì số tiền thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

***Chi tiết tại:Công văn 2160/CT-TTHT ngày 12/03/2015 thuế nhà thầu nộp thay của Cục Thuế Hồ Chí Minh.

  • Trong hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài có nội dung: doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế nhà thầu)
  • Định khoản:

+ Phần thuế nhà thầu phải nộp thay doanh nghiệp nước ngoài:

Nợ TK 642

Có TK 3338

+ Khi nộp thuế cho NSNN:

Nợ TK 3338

Có TK 111, 112

2.Thuế TNDN nộp cho nhà thầu nước ngoài không được tính là chi phí được trừ khi:

Trong hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài không ghi rõ nội dung: Doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN

Tags: Thuế nhà thầu có được tính vào chi phí, thuế gtgt phải nộp có được tính vào chi phí, thuế tncn có được tính vào chi phí không, tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý, thuế gtgt không được khấu trừ được tính vào chi phí

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin về các khóa học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan