Khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

Có phải khoản thuế TNCN nào cũng là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Kế toán cần nắm chắc các quy định để không bị thuế bóc tách chi phí nhé.

Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực hành tại trung tâm Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn khi nào thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN?

thue-tncn

>>> Xem thêm: Thuế môn bài có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

1. Thuế TNCN được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN trong trường hợp:

Căn cứ theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.37 quy định các khoản chi không được tính vào chi phí được trừ trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.37.Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp trừ trường hợp doanh nghiệp nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài, doanh thu nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Qua đó thuế thu nhập cá nhân được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp
– Thuế thu nhập cá nhân không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là số tiền thuế do doanh nghiệp khấu trừ trên thu nhập của người nộp thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.
– Trường hợp DN ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế TNCN thì thuế TNCN do doanh nghiệp cam kết nộp thay có đầy đủ hồ sơ, chứng từ là khoản chi phí về lao động tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

  • Hợp đồng lao động Doanh nghiệp ký với người lao động có ghi rõ: lương người lao động nhận được là lương NET, doanh nghiệp tính và nộp thuế TNCN thay cho người lao động.
  • Định khoản:

+ Khi tính thuế TNCN cho người lao động:

Nợ TK 642

         Có TK 3335

+ Khi nộp thuế TNCN vào NSNN:

Nợ TK 3335

        Có TK 111, 112

Ví dụ: Hàng tháng, Công ty Nam Hồng chi trả cho chị Tâm cố định là 12 triệu đồng. Chị Tâm không có người phụ thuộc, Công ty Nam Hồng phải nộp thuế TNCN thay cho chị Tâm.

Khi tính lương cho chị Tâm, kế toán định khoản:

Nợ TK 642: 12.000.000

       Có TK 334: 12.000.000

Đồng thời, tính thuế TNCN phải nộp thay chị Tâm:

Nợ TK 642: (12.000.000 – 9.000.000) x 5% = 150.000

         Có TK 3335: 150.000

2. Thuế TNCN không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN trong trường hợp:

  • Thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp DN ký hợp đồng lao động quy định tiền công, tiền lương trả cho người lao động không bao gồm thuế TNCN.
  • Trước khi chi trả lương cho người lao động, doanh nghiệp khấu trừ phần thuế TNCN phải nộp hộ người lao động.
  • Định khoản:

+ Khi tính thuế lương cho người lao động:

Nợ TK 622, 627, 641…

         Có TK 334: Tổng thu nhập người lao động nhận được

+ Khấu trừ thuế TNCN nộp hộ người lao động:

Nợ TK 334

        Có TK 3335

+ Khi nộp thuế TNCN vào NSNN:

Nợ TK 3335

        Có TK 111, 112

Tags: Chi phí được trừ khi tính thuế tncn, chi phí hợp lý là gì, chi phí tiền lương tính vào chi phí hợp lý, các khoản thuế được tính vào chi phí, cách hạch toán chi phí không được trừ, các khoản tài trợ được tính vào chi phí, các khoản được từ tính vào thuế tncn,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin về các khóa học này.