Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03 – TSCĐ bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao tài sản cố định sau khi hoàn thành xong việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản sửa chữa và bên thực hiện sửa chữa. Là căn cứ để ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí tài sản sửa chữa đó.

Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên Mẫu số 03-TSCĐ: Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>>Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ theo thông tư số 133

1. Tải về: Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03 – TSCĐ bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ

2. Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03 – TSCĐ bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ

Đơn vị :.............

            Mẫu số 03 - TSCĐ

Bộ phận:...........

               (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

               Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ

SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

                Ngày ... tháng ... năm...    

   Số: ......................

 

 

   Nợ: ......................

 

 

   Có: ......................

 

Căn cứ Quyết định số: ................... ngày ... tháng ... năm ... của ..........................

 

Chúng tôi gồm: 

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà .....................Chức vụ............. Đại diện ............................... đơn vị có TSCĐ.

 

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:hoc ke toan thuc te

 

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ ................... .........................................

- Số hiệu TSCĐ .............................................. Số thẻ TSCĐ: ......................................

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ..........................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày ..... tháng.... năm ...... đến ngày ..... tháng .... năm .........

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

 

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá

dự toán

Chi phí

thực tế

Kết quả

kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

Kết luận: .......................................................................................................................

     .....................................................................................................................

 

      Kế toán trưởng

Đại diện đơn vị nhận

 

Đại diện đơn vị giao

     (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 03 - TSCĐ biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành được ban hành theo thông tư 133 và hướng dẫn cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

 Chuyên đào tạo các khóa học đào tạo kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

 

Bài viết liên quan