Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Từ đó, Nhằm giúp đỡ các bạn kế toán viên trong công việc kế toán. Ketoanleanh.edu.vn

Xin gửi tới các bạn kế toán viên mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

unnamed-1

>>>>xem thêm: Giấy đi đường theo thông tư 133

1. Tải về: Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

2. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.

Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành là căn cứ để tính tiền lương cho người lao động. Là một chứng từ kế toán khá quen thuộc, xác nhận số sản phẩm công việc hoàn tất

Đơn vị:……………………

Bộ phận:………………….

Mẫu số 05 – LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT_BTC

Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày…tháng…năm.....

Tên đơn vị(hoặc cá nhân):………………………………………………………………….............

Theo hợp đồng số:………………….ngày….tháng…năm…………………………………............

STT

Tên sản phẩm(công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền(viết bằng chữ):……………………………………………………………….......

 

Ngày….tháng…năm…..

Người giao việc

(Ký, họ tên)

Người nhận việc

(Ký, họ tên)

Người kiểm tra chất lượng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

3. Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu học xuất nhập khẩu ở đâu

- Ghi rõ họ tên(hoặc ca nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng(nếu có).

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm(hoặc công việc) hoàn thành.

Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thánh tiền của mỗi loại sản phẩm(hoặc công việc ) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên:

  • Liên 1 lưu
  • Liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động.

Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

Trên đây là mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính mẫu số 05 - LĐTL. Trung tâm kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng.

Tham khảo phương pháp ghi để có phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành chính xác.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133 mẫu 06-LĐTL

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)