Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03/XKNB) mới nhất

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03/XKNB) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 03/XKNB

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Mẫu số 03/XKNB)

 

Mẫu số 03/XKNB

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu số 03/XKNB

Tên người xuất hàng: Công ty A

Theo lệnh điều động số 578 của Chi nhánh B về việc vận chuyển hàng hóa

Địa chủ kho xuất hàng: 125 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Tên người vận chuyển: Trần Văn Đức

Phương tiện vận chuyển: Ô tô bán tải số 30 A 410.67

Mã số thuế người xuất hàng: ………………………………………………………………

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ

…….tháng ……….năm         Ký hiệu: …………..

                                   Số: ………………..

Tên người nhận hàng: Trần Văn C

Địa điểm nhận hàng: 99 Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………

STT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thực xuất

Thực nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                              (Chữ ký số)       

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ - Mẫu số 03/XKNB được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé!

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!