Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo Mẫu số S19 – DNN ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính

Sổ chi tiết các tài khoản theo Mẫu số S19 dùng cho một số tài khoàn thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu số riêng. Kế toán Lê Ánh cung cấp các kế toán viên và các học viên sổ chi tiết các tài khoản (Dùng cho các tài khoản: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…)

>>>>Xem thêm: Tất tần tật các việc kế toán cần làm đối với công ty mới thành lập

1. Mục đích của sổ chi tiết các tài khoản

Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng.

Sổ chi tiết tài khoản: theo dõi các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài khoản con (tài khoản theo dõi theo từng đối tượng)

2. Tải về: sổ chi tiết các tài khoản theo Mẫu số S19 - DNN ban hành theo thông tư 133

Sổ chi tiết các tài khoản

3. Mẫu sổ chi tiết các tài khoản

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S19- DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

Sổ chi tiết các tài khoản

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

………….

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

 

x

 

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

4. Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết tài khoản mẫu S09 - DNN

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn...).

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.

- Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.

- Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

Trên đây kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu số S09 - DNN sổ chi tiết các tài khoản chuẩn được ban hành kèm theo thông tư 133 của Bộ tài chính. Các bạn có thể download về để sử dụng vào công việc của mình và ghi theo phương pháp ghi sổ chi tiết đã được trình bày phía trên

Xem thêm: Hướng dẫn tổ chức chứng từ thanh toán trong doanh nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Tags: Cách ghi sổ chi tiết các tài khoản, mẫu sổ chi tiết tài khoản 511, mẫu sổ chi tiết tài khoản trên excel, sổ chi tiết tài khoản là gì, sổ chi tiết các tài khoản gồm những tài khoản nào

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán chất lượng và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu học thực tế ngày càng tăng của học viên, trung tâm Lê Ánh mở ra các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.edu.vn.