Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

Việc lập sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) nhằm giúp kế toán theo dõi được cẩn thận, chi tiết việc thanh toán với người mua và người bán, tránh nhưng lỗi sai sót không đáng có

Dưới đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) mới nhất theo mẫu số S12-DNN Ban hành theo Theo thong tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính do kế toán lê ánh cung cấp

>>>>>XEM THÊM: Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

1. Mục đích lập sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

TẢI VỀ: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua

2. Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S12-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

                     

                      SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

                            (Dùng cho TK: 131, 331)

                                Tài khoản:……………………

                                 Đối tượng:……………………

               Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ

  Chứng từ

   Diễn giải

TK đối     ứng

Thời hạn   được      chiết khấu

     Số phát sinh

            Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

       Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

………..

………..

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo mẫu S12 - DNN

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
- Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
- Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hóa đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.
- Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
- Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán. ke toan tong hop

Trên đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được ban hành kèm theo thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Trung tâm kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Các bạn tham khảo phương pháp ghi để có sổ chi tiết thanh toán với người mua hay người bán chính xác

Xem thêm: Cách hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133

Tags: Cách ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua, bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người mua, cách ghi sổ chi tiết tài khoản 131, mẫu sổ chi tiết công nợ phải thu của khách hàng, sổ chi tiết công nợ phải trả, mẫu sổ chi tiết 131 theo thông tư 200...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết về các khoá học này, bạn có thể truy cập tại website: www.ketoanleanh.vn.