Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Sổ tiền gửi ngân giúp kế toán nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng theo dõi được dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền gửi ngân hàng (TK112)

Nhằm giúp đỡ kế toán viên, đặc biệt là các bạn kế toán viên chưa có kinh nghiệm ketoanleanh.edu.vn xin chia sẻ với tất cả các bạn học viên và kế toán viên : mẫu sổ tiền gửi ngân hàng chi tiết và mới nhất theo mẫu số S05-DNN Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính.

>>>> Xem thêm: Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

1. Mục đích lập sổ tiền gửi ngân hàng

Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

Tải về: mẫu sổ tiền gửi ngân hàng

2. Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

  Mẫu số S05-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch:…….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:……

 

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

 

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

3. Căn cứ và phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân hàng mẫu số S05 - DNN

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.

Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Hàng ngày:

  • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. tự học xuất nhập khẩu
  • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.
  • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.
  • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
  • Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.
  • Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

Cuối tháng:

Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở tài khoản. học báo cáo thuế

Trên đây là mẫu sổ tiền gửi ngân hàng được ban hành theo Thông tư 133. Kế toán Lê Ánh đã tách ra để bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Các bạn tham khảo phương pháp ghi để có sổ tiền gửi ngân hàng chính xác

Xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Tags: Tải mẫu sổ tiền gửi ngân hàng, mẫu sổ tiền gửi ngân hàng excel, mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 200, sổ chi tiết tài khoản 112, cách làm sổ tiền gửi ngân hàng trên excel, mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133, mẫu bìa sổ tiền gửi ngân hàng,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán excel và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bài viết liên quan