Mức đóng Bảo hiểm từ ngày 01/01/2018

Trong không khí ngày Tết dương lịch 2018 (ngày 01/01/2018), Ánh nhớ đến những quy định mới về Bảo hiểm xã hội được áp dụng từ ngày 01/01/2018 trong quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 

Vì vậy, tạm gác lại việc vui chơi cá nhân, Ánh dành thời gian tổng hợp lại cho bạn đọc những sự thay đổi này và đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi về mức đóng Bảo hiểm từ ngày 01/01/2018.

Ánh nhắc lại một chút để các bạn không quên, Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017 và thay thế Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015.

Trở về vấn đề trao đổi chính, các bạn cần lưu ý, chúng ta có công thức xác định mức đóng bảo hiểm chung được tính như sau: 

(Mức đóng bảo hiểm = Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BH X Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm)

Từ công thức này, Ánh và các bạn có thể nhận thấy rằng, muốn biết được mức đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2018 có sự thay đổi gì thì chúng ta cần nghiên cứu 02 yếu tố: (i) tiền lương tháng đóng bảo hiểm; (ii) tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Ánh sẽ tổng hợp sự thay đổi của các yếu tố này như sau, các bạn lưu ý nhé.

muc-dong-bhxh

1. Sự thay đổi về tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm được áp dụng từ ngày 01/01/2018

Theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 thì tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm từ ngày 01/01/2018 được áp dụng như sau:

Đối tượng

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

BHXH

BH TNLĐ - BNN

BHYT

BHTN

Tổng cộng

Doanh nghiệp đóng

17%

0.5%

3%

1%

21,5%

Người lao động đóng

8%

0

1.5%

1%

10,5%

 

TỔNG

32%

Ánh cũng lưu ý các bạn rằng, ngoài các khoản bảo hiểm này ra, hàng tháng doanh nghiệp phải đóng thêm kinh phí công đoàn cho Liên Đoàn Lao Động Quận/Huyện.  Mức đóng kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp phải đóng được xác định năm 2018 vẫn là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. (Theo hướng dẫn tại Nghị định số 191/2013/NĐ-CP). Với khoản mục kinh phí công đoàn thì người lao động không phải đóng, nhưng nếu người lao động tham gia công đoàn sẽ phải đóng đoàn phí.

Bạn có thể xem kỹ hơn nội dung này trong bài viết về: Tổng hợp quy định về đoàn phí và kinh phí công đoàn năm 2018 của Ánh.

2. Sự thay đổi về mức lương tháng đóng bảo hiểm được áp dụng từ năm 2018

Vấn đề này, Ánh thấy được hướng dẫn tại điều 6 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH như sau:

2.1 Đối với khối hành chính sự nghiệp

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương).

2.2 Đối với khối doanh nghiệp

 Tiền lương do đơn vị quyết định

Từ ngày 01/01/2018 trở đi: tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

 Vậy, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm từ 01/01/2018 các bạn cần nhớ cho Ánh rằng nó sẽ bao gồm 03 khoản: (i) mức lương cơ bản; (ii) phụ cấp lương; (iii) các khoản bổ sung khác. Ánh sẽ chỉ rõ cách xác định từng khoản này như sau:

a. Mức lương cơ bản

Theo khoản 1, Điều 4, Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:

“Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.”

Do vậy, Ánh nhấn mạnh lại rằng, mức lương cơ bản mà doanh nghiệp đóng bảo hiểm trong trường hợp này là mức lương được thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động. Bên cạnh đó, nó còn thỏa mãn điều kiện sau:

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng và không được vượt quá 20 lần mức lương cơ sở. học khai báo thuế

- Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp là mức lương đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do doanh nghiệp quyết định, trong trường hợp mức lương tháng của người lao động cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng thì mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.

Ah, Ánh quên không ghi chú. Cả 2 điều kiện trên đều được Ánh trích dẫn theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 nhé.

Tới đây rồi, thì chắc hẳn các bạn đã hiểu, muốn tính lương cơ bản đóng bảo hiểm từ năm 2018 thì cần biết được mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng của năm 2018 bằng bao nhiêu đúng không?

Tiện đây, Ánh tổng hợp luôn cho các bạn nhé.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 theo nghị định 141/2017/NĐ-CP như sau:

VÙNG  

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2017

Vùng 1

3.980.000 đồng/tháng

Tăng 230.000 đồng/tháng 

Vùng 2

3.530.000 đồng/tháng

Tăng 210.000 đồng/tháng 

Vùng 3

3.090.000 đồng/tháng

Tăng 190.000 đồng/tháng 

Vùng 4

2.760.000 đồng/tháng

Tăng 180.000 đồng/tháng

 

Để biết được doanh nghiệp của bạn đang ở vùng nào, bạn nên tham khảo bài viết mức lương tối thiểu vùng năm 2018 của Ánh nhé. (Bài viết này Ánh cũng viết rất kỹ để bạn dễ tham khảo).

Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.300.000 đồng/tháng theo Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn tăng lương từ 01/7/2017 và theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.

(Từ ngày 1/7/2018 mức lương tối thiểu chung sẽ được tăng lên thành 1.390.000đ/tháng - Theo Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018.).

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý cho Ánh, quyết định 595/QĐ-BHXH cũng nói rằng: “Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Ánh lấy ví dụ như sau: Bạn tốt nghiệp trung cấp kế toán và làm việc trong môi trường bình thường, không độc hại tại Cầu Giấy - Hà Nội.

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nhất để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT.BHYT,BHTN) năm 2018 là:

3.980.000 + (7% x 3.980.000) = 4.258.600 đồng/tháng

Cuối cùng, Ánh làm bảng tổng hợp sau để bạn biết được mức tiền lương cơ bản đóng Bảo hiểm hàng tháng từ ngày 01/01/2018:

Vùng

Người lao động chưa qua đào tạo

Người lao động đã qua đào tạo

Mức lương thấp nhất đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mức lương cao nhất đóng BHXH, BHYT

Mức lương thấp nhất đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mức lương cao nhất đóng BHXH, BHYT

Vùng 1

3.980.000

Từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2018

 = 20*1.300.000 = 26 (tr)

Từ ngày 1/7/2018

= 20*1.390.000 = 27.8 (tr)

4.258.600

Từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2018

 = 20*1.300.000 = 26 (tr)

Từ ngày 1/7/2018

= 20*1.390.000 = 27.8 (tr)

Vùng 2

3.530.000

3.777.100

Vùng 3

3.090.000

3.306.300

Vùng 4

2.760.000

2.953.200

b. Phụ cấp lương

Được xác định theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương như: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp của bạn có áp dụng các khoản phụ cấp này cho người lao động thì Ánh lưu ý bạn phải cộng các khoản phụ cấp này vào mức lương đóng bảo hiểm cho họ nhé.

c. Các khoản bổ sung khác

Được xác định theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Theo đó, các khoản bổ sung khác là “a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.”

Ánh cũng lưu ý tại điều 6 của Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 nói rằng “Các khoản bổ sung khác không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.”

Vì vậy bạn đừng công các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm này vào mức lương đóng bảo hiểm của người lao động nhé.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin cho các bạn mức đóng bảo hiểm từ ngày 01/01/2018. Về vấn đề bảo hiểm xã hội, Ánh cũng có các bài viết nghiên cứu khá chi tiết mà doanh nghiệp cần quan tâm như:

Nếu cần trao đổi thêm, bạn có thể comment dưới bài viết này để Ánh và trung tâm có thể hỗ trợ, nội dung này cũng đã được các anh chị kế toán trưởng lâu năm kinh nghiệm giảng dạy rất kỹ trong khóa học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh.

Ánh mong các bạn sẽ có những hiểu biết sâu sắc về mức đóng bảo hiểm năm 2018 để có thể bảo vệ tốt quyền lợi của mình.

Ngoài khóa học kế toán, Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Ánh chúc các bạn thành công!

Đánh giá:

Bài viết liên quan