Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất. Nộp chậm tiền thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân thì bị xử phạt như thế nào? Mức phạt nộp chậm tiền thuế là bao nhiêu. Và kế toán phải hạch toán tiền nộp chậm như thế nào. Đây là những câu hỏi được rất nhiều các kế toán quan tâm. Bài viết sau đây, trung tâm kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất 2017.

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

>>>Xem thêmXử lý tiền mặt tồn trên sổ sách quá nhiều-Tiền mặt ảo

I: Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất 2017

Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 . Căn cứ theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của bộ tài chính quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngàytính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt nộp chậm, tiền nộp chậm theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

–  bắt đầu Từ ngày 01/01/2015  tiền  nộp chậm  theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

** Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế sẽ chia 3 mức:

  • Áp dụng Từ ngày 1/7/2016

Thì Số tiền phạt  = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

  • Áp dụng Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Thì Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm  X 0,05% X Số ngày nộp chậm

  • Còn Trước ngày 1/1/2015:

– Số ngày chậm nộp < 90 ngày:

 Thì Số tiền phạt  sẽ = Số tiền thuế nộp chậm  X 0,05% X Số ngày doanh nghiệp nộp chậm

– Số ngày chậm nộp > 90 ngày:

 Thì Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp X 0,07% X (Tổng số ngày chậm nộp – 90)Số ngày chậm nộp tiền thuế(bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

 mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp thuế mới nhất

** Còn trước đó kể từ ngày 1/1/2015

Cụ thể: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015:

  • Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/1/2015 trở đi:

– Bắt đầu Từ 01/01/2015, tiền nộp chậm được áp dụng tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.

– Đối với các khoản tiền thuế khai thiếu của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng sau ngày 01/01/2015, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu cho toàn bộ thời gian chậm nộp.

  • Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:

Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm

Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)

  • Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

II: Cách hạch toán tiền phạt chậm nộp thuế

– Khi nhận được thông báo về việc xử phạt:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

   Có TK 3339 – Phí, lệ phí và các koản phải nộp khác

   Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339, 338

   Có các TK 111, 112,. . .

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

   Có TK 811 – Chi phí khác.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn mức phạt chậm nộp thuế mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

Tham khảo thêm bài viết: Cách kiểm tra chi phí tiền lương trước khi quyết toán thuế TNDN

Bạn có thể tham khảo khóa học kế toán tổng hợp tại Lê Ánh để được đội ngũ kế toán trưởng hướng dẫn và xử lý các công việc.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: nộp chậm thuế , thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp chậm thuế , mức phạt nộp chậm thuế, kế toán lê ánh

Đánh giá:

Bài viết liên quan