Lịch Nộp Các Báo Cáo Thuế Mới Nhất

Lịch nộp báo cáo thuế vô cùng quan trọng đối với các kế toán và doanh nghiệp, công ty. Bài viết sau giảng viên khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại Kế Toán Lê Ánh sẽ cung cấp lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất, để tránh tình trạng các cá nhân doanh nghiệp phải đóng tiền phạt vì lỗi nộp chậm thuế do chưa nắm được chính xác lịch nộp tờ khai thuế. Các bạn cùng tham khảo bài viết sau nhé.

1. Báo cáo thuế là gì?

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ đều phải báo cáo thuế. Tùy theo doanh thu của mỗi doanh nghiệp mà kỳ báo cáo thuế của mỗi doanh nghiệp là khác nhau.
Vậy báo cáo thuế là gì? - Báo cáo thuế là kê khai và nộp tất cả các loại thuế mà nhà nước quy định.

Ví dụ như: Thuế giá trị gia tăng, lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu…

2. Các loại báo cáo thuế phải nộp

Báo cáo thuế gồm những gì

Báo cáo thuế gồm những gì?

Ngoài kỳ báo cáo bất thường, thì báo cáo thuế hàng tháng/quý gồm các loại thuế phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm có:

2.1. Thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT theo thông tư 80/2021
 • Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (áp dụng đến hết 30/6/2024)

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 • Trực tiếp trên GTGT: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT
 • Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

2.2. Thuế thu nhập cá nhân

Các báo cáo thuế nộp hàng tháng:

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN theo thông tư 80/2021 (cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 06/TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,...)

Xem thêm: Cách Lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Lưu ý: Trong tháng /quý nếu không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai. Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN khác áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh đặc biệt.

2.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt

Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) theo mẫu số 01/TTĐB hoặc mẫu số 02/TTĐB (áp dụng cho cơ sở sản xuất, pha chế xăng sinh học)

2.4. Thuế tài nguyên và môi trường

Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01/TBVMT.

Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng tháng là trước ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Thời hạn nộp báo cáo thuế hàng quý là trước ngày thứ 30 của tháng tiếp theo. Kế toán viên phải tuyệt đối lưu ý không nên nộp muộn báo cáo thuế sẽ bị phạt hành chính và bị cơ quan thuế cho vào danh sách đen rất phiền phức.

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế

3.1. Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp báo cáo thuế 2024

Thời hạn nộp báo cáo thuế 2024

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Hạn nộp ngày 30/1 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh

- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 30/01 hàng năm

- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/1 năm sau phát sinh thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/1.

Xem thêm: Quy Định Lệ Phí Môn Bài - Mức Lệ Phí Môn Bài Mới Nhất

3.2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2024

STT

Thời hạn nộp

Kê khai theo tháng

Kê khai theo Quý

1

20/01/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2023

- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2023

 

30/01/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

- Nộp tiền lệ phí môn bài 2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2023

- Tờ khai thuế GTCN Quý IV/2023

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV/2023

- Nộp tiền lệ phí môn bài 2024

2

20/02/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2024

 

3

20/03/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2024

 

1/4/2024

- Quyết toán thuế TNDN 2023

- Quyết toán thuế TNCN 2023

- BCTC năm 2023

- Quyết toán thuế TNDN 2023

- Quyết toán thuế TNCN 2023

- BCTC năm 2023 (được gia hạn nộp tới ngày 02/04/2024)

4

20/04/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2024

 

30/04/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý I/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý I/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2024

5

20/05/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2024

 

6

20/06/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2024

 

7

20/07/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2024

 

30/07/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý II/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý II/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2024

8

20/08/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2024

 

9

20/09/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2024

 

10

20/10/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2024

 

30/10/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2024

- Tờ khai thuế GTGT Quý III/2024

- Tờ khai thuế TNCN Quý III/2024

- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2024

11

20/11/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2024

 

12

20/12/2024

- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2024

- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2024

 

NOTE:

Báo cáo thuế hàng tháng cần lưu ý những gì?

 • Sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự và theo quy trình ngày tháng
 • Khi hạch toán lên phần mềm kế toán, phải phân biệt được đâu là hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, công cụ dụng cụ
 • Khi lưu trữ hóa đơn, chứng từ nên photo thêm vài bản tránh bị mất không đối chứng
 • Cẩn thận kê khai hàng tháng và có kiểm tra lại
 • Hàng tháng nên hạch toán vào phần mềm kế toán và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến tài khoản trong bảng cân đối kế toán
 • Quyết toán thuế TNDN trước để so sánh chênh lệch số thuế TNDN, từ đó tạo bút toán xử ký chênh lệch thuế TNDN và kết chuyển lại mới lập Báo cáo tài chính
 • Hàng tháng nên cân đối mọi vấn đề như: Thuế, chi phí, lợi nhuận...để cuối năm không vất vả trong lập báo cáo tài chính.

Để làm tốt kế toán thuế và báo cáo tài chính bạn cần có nghiệp vụ và kỹ năng xử lý vấn đề tốt. Ngoài những kiến thức cần thiết liên quan tới báo cáo thuế người kế toán viên cần phải chịu được áp lực công việc, có tư duy và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp rất tốt.

Nếu chưa biết lập báo cáo thuế theo tháng, quý và năm cùng với những nghiệp vụ kế toán khác bạn có thể đăng ký khóa học kế toán thuế chuyên sâu tại Kế toán Lê Ánh để nhanh chóng nâng trình kế toán của mình.

Tham khảo thêm:

Như vậy trên đây Kế Toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn lịch nộp các báo cáo thuế của năm 2024 trong đó có thời hạn nộp lệ phí môn bài, thời hạn nộp thuế GTGT, thời hạn nộp thuế TNCN, TNDN và thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, khóa học chứng chỉ kế toán trưởng, khóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM