Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung (mức độ, phạm vi) chỉ tiêu biểu thị đối tượng kế toán cụ thể ở tài khoản dưới cả dạng tổng quát và dạng chi tiết.

tu-van-tai-chinh-doanh-nghiep

>>> Xem thêm: Phân loại tài khoản kế toán theo công dụng và kết cấu của tài khoản

1. Khái niệm tài khoản kế toán:

Để dõi theo dõi tính hình và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể, kế toán phải tiền hành ghi chép riêng cho từng đối tượng kế toán vào một trang sổ, trang sổ đó gọi là tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là cách phân loại hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng của hạch toán như: Là theo từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn và từng quá trình kinh doanh

2. Nội dung kết cấu của tài khoản kế toán

Cơ cở thiết kế tài khoản:

Căn cứ vào đặc điểm: Của đối tượng hạch toán kế toán thể hiện tính hai mặt, tính đa dạng và tính vận động
Ví dụ: Tiền mặt thì có thu và chi, nguyên vật liệu thì có nhập và xuất. Do vậy tài khoản kế toán phải được thiết kế theo kiểu hai bên để theo dõi đặc thù này.

Căn cứ vào nội dung: Của đối tượng hạch toán kế toán là nhiều loại và đa dạng, do vậy khi thiết kế tài khoản thì phải bao gồm nhiều loại tài khoản để phản ánh đầy đủ các đối tượng hạch toán kế toán. Mặt khác, tài khoản kế toán cần phải thiết kế nhiều cấp khác nhau, mỗi cấp cung cấp những thông tin ở những mức độ khác nhau

Căn cứ vào yêu cầu quản lý: Để cung cấp thông tin cho quản lý, bên cạnh những tài khoản cơ bản phản ánh tài sản, nguồn vốn, quá trình kinh doanh, đòi hỏi kế toán phải thiết kế được những tài khoản điều chỉnh cho các tài khoản cơ bản để cung cấp được những chỉ tiêu xác thực về đối tượng kế toán 

Nguyên tắc thiết kế tài khoản: Kết cấu tài khoản phản ánh tài sản ngược với kết cấu tài khoản phản ánh nguồn vốn, kết cấu của tài khoản điều chỉnh phải có kết cấu ngược với kết cấu loại tài khoản cơ bản điều chỉnh

Số hiện có của đối tượng hạch toán kế toán lúc đầu kỳ hay cuối kỳ thì được phản ánh cùng một bên với sự biến động tăng trong kỳ của đối tượng hạch toán kế toán, còn số biến động giảm thì được phản ánh ở bên còn lại

3. Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Khi theo dõi phản ánh về từng đối tượng kế toán, đối tượng kế toán không chỉ thể hiện ở dạng tổng quát mà còn thể hiện dưới dạng chi tiết. Do vậy để theo dõi song hành ở phạm vi tổng quát và cụ thể cần có hai loại tài khoản: tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết.

Tài khoản tổng hợp: là tài khoản kế toán trong đó phản ánh về đối tượng kế toán ở phạm vi tổng quát khái quát.

Tài khoản chi tiết: là tài khoản kế toán được sử dụng nhằm chi tiết hóa đối tượng kế toán ở tài khoản tổng hợp. Tài khoản chi tiết sẽ bổ sung làm rõ hơn đối tượng phục vụ cho công tác kế toán cũng như công tác quản lý.

Từ những khái niệm trên cho thấy tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Trước hết, việc sử dụng tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết phải luôn song hành với nhau. Hai tài khoản này phải cùng nội dung phản ánh, việc ghi chép phản ánh trên hai loại tài khoản này phải tiến hành đồng thời.

Một tài khoản tổng hợp có thể có rất nhiều tài khoản chi tiết tuy nhiên, các tài khoản chi tiết này phải phù hợp với tài khoản tổng hợp về tên gọi và kết cấu (số liệu).

tai-khoan-tong-hop

Ví dụ: Tại ngày 15/09/2016, tại số dư bên Nợ trên tài khoản Phải thu khách hàng của Công ty Kế toán Việt có hai tài khoản chi tiết, bao gồm: 

Tài khoản phải thu đối với Công ty xe đạp điện Lan Anh, dư Nợ 30 triệu đồng.

Tài khoản phải thu đối với Công ty cung cấp thực phẩm Vietfood, dư Nợ 40 triệu đồng. 

Kiểm tra trên tài khoản tổng hợp Phải thu khách hàng dư Nợ 70 triệu đồng.

Tags: Kết cấu chung của tài khoản kế toán, các loại tài khoản kế toán, tài khoản trung gian là gì, hệ thống tài khoản kế toán, trình bày các cách phân loại tài khoản kế toán doanh nghiệp, tài khoản đặc biệt trong kế toán, tài khoản hỗn hợp là gì, khái niệm tài khoản kế toán,...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết về các khoá học này, bạn có thể truy cập tại website: https://ketoanleanh.edu.vn/