PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Phiếu báo vặt tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04 - VT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

>>>Xem thêm: Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày... tháng...năm....

Số: ……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do: còn sử dụng hay trả lại

A

B

c

D

1

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

 Hướng dẫn ghi Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.

- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có); học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- 1 bản giao cho phòng kế toán.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 04 - VT Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

>>>Xem thêm: Biên bản kiểm nghiệm

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: cách ghi phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, bảng kê mua hàng

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)