SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ MẪU SỐ 21-DNN THEO THÔNG TƯ 133

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ mẫu số 21-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu.

Cùng Kế Toán Lê Ánh tìm hiểu chi tiết về Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ qua biểu mẫu và hướng dẫn cách viết dưới đây

mau-so-chi-tiet-co-phieu-quy

Xem thêm: Kinh nghiệm kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản tiền mặt

Mẫu Sổ Chi Tiết Cổ Phiếu Quỹ - Mẫu Số 21-DNN Theo Thông Tư 133

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S21-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Năm………………..

Loại cổ phiếu………….               Mã số………..

Đơn vị tính: ……………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Giá thực tế mua, bán phát hành

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Tăng

Giảm

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá mua thực tế

Số lượng

Giá trị theo mệnh giá

Giá trị thực tế

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng Dẫn Viết Sổ Chi Tiết Cổ Phiếu Qũy - Mẫu số 21-DNN theo Thông tư 133

Căn cứ ghi sổ chi tiết cổ phiếu quỹ là các chứng từ về thanh toán mua, bán cổ phiếu. Mỗi loại cổ phiếu mua lại (Cổ phiếu quỹ) được theo dõi riêng một quyển sổ hoặc một số trang sổ.

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ mua, bán hoặc sử dụng cổ phiếu mua lại.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với chứng từ dùng để ghi sổ.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột 1: Ghi giá thực tế mua, giá thực tế tái phát hành.
 • Cột 2: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Cột 3: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại theo mệnh giá.
 • Cột 4: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại theo giá mua thực tế trên thị trường.
 • Cột 5: Ghi số lượng cổ phiếu bán lại ra công chúng, hoặc sử dụng, hủy bỏ theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 • Cột 6: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng, hủy bỏ theo mệnh giá.
 • Cột 7: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại được tái phát hành hoặc sử dụng hủy bỏ theo giá thực tế trên thị trường.
 • Cột 8: Ghi số lượng cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ.
 • Cột 9: Ghi giá trị cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo mệnh giá.
 • Cột 10: Ghi giá trị của cổ phiếu mua lại doanh nghiệp đang nắm giữ cuối kỳ theo giá mua thực tế.

Cuối tháng, cuối kỳ cộng sổ để tính ra số cổ phiếu hiện đang mua lại cuối kỳ.

Trên đây kế toán Lê Ánh hướng dẫn cách viết chi tiết sổ chi tiết cổ phiếu quỹ theo mẫu số 21-DNN theo Thông tư 133. Các bạn quan tâm tham khảo thêm Sổ chi tiết tiền vay. Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Từ khóa liên quan: biểu mẫu thông tư 133, phần mềm kế toán excel theo thông tư 133, file excel kế toán theo thông tư 133, thông tư 133 của bộ tài chính, sổ chi tiết kế toán cổ phiếu, mấu s21-dnn

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán sản xuất, khóa học kế toán xây dựng, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM