Tìm hiểu quy định sửa đổi hóa đơn mới nhất

Thông tư mới nhất của Bộ tài chính về quy định sửa đổi hóa đơn ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích kinh tế và công việc của kế toán. Tham khảo ngay bài viết hướng dẫn tìm hiểu các thông tư sử đổi mới nhất về hóa đơn do kế toán trưởng tại trung tâm Lê Ánh trình bày tại đây.

>>>> Xem thêm:  Cách kết chuyển số dư từ quyết định 48 sang thông tư 133

Ngày 27/04/2017 Bộ tài chính ban hành TT 37/2017/TT-BTC quy định sửa đổi hóa đơn mới nhất áp dụng cho các lĩnh vực kinh tế, sản xuất, thương mại, xây dựng, xuất nhập khẩu….

Theo quy định sửa đổi hóa đơn mới nhất thì TT 37/2017/TT-BTC đã sửa đổi, có hiêu  lực bắt  đầu từ ngày 12/06/2017 bổ sung cho các TT sau:

 • TT 39/2014/TT-BTC
 • TT/26/2015/TT-BTC

I. NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI HÓA ĐƠN MỚI NHẤT

Trong nội dung sửa đổi áp dụng cho các loại hóa đơn có những điểm mới sau:

 • Nếu muốn rút ngắn thời gian thì cơ quan thuế phải thông báo về điều kiện sử dụng háo đơn tự in và thông báo về hóa đơn đặt in từ 5 ngày xuống 2 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.
 • Nếu sau 2 ngày doanh nghiệp không nhận được ý kiến bằng văn bản thì được quyền sử dụng hóa đơn tự tin, đặt in.
 • Thông tư mới rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và gửi hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế.
 • Cụ thể về quy định sửa đổi các loại thông tư này như sau

ke-toan-tong-hop-le-anh (49)

 TT37/2017/TT-BTC thay đổi nhiều quy định sử dụng hóa đơn doanh nghiệp phải cập nhật thường xuyên

II. QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI HÓA ĐƠN TẠI TT39/2014/TT-BTC

 • Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi tới cơ quan thuế trực tiếp chậm nhất là 05 ngày trước khi đơn vị kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trong hạn 10 ngày từ khi ký thông báo phát hành hóa đơn.
 • Thông báo phát hành hóa đơn gồm hóa đơn mẫu cần được niêm yết đầy đủ tại các cơ sở dử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, trong toàn bộ thời gian sử dụng hóa đơn.
 • Nếu tổ chức kinh doanh làm theo quy định sửa đổi hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, không có sự thay đổi về nội dung và hình thức phát hành hóa đơn thì không cần gửi hóa đơn mẫu.
 • Nếu tổ chức có đơn vị trực thuộc, chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT riêng từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Nếu tổ chức, cá nhân có đơn vị trực thuộc thì chi nhánh có thể sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức với điều kiện là tổ chức phải thực hiện kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc thì lúc này chi nhánh đó không phải gửi thông báo  phát hành hóa đơn nữa.
 • Tổng cục thuế  dựa vào nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức xây dựng dữ liệu thông tin về hóa đơn trên các trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế để tiện cho việc tra cứu thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Nếu khi nhận được thông báo phát hành do tổ chức gửi đến mà cơ quan thuế nhận thấy không đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày từ khi nhận được thông báo, cơ quan thuế phải thông báo cho tổ chức bằng văn bản, để điều chỉnh thông báo phát hành mới.

III. QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI HÓA ĐƠN VỀ TT37/2017/TT-BTC

 • Theo TT này thì quy định sửa đổi hóa đơn, thông báo phát hành và hóa đơn mẫu do đơn vị gửi tới cơ quan thuế chậm nhất là 02 ngày trước khi đơn vị kinh doanh sử dụng hóa đơn.
 • Hủy bỏ quy định trong thời hạn 10 ngày từ khi ký thông báo phát hành hóa đơn.
 • Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu và phải được niêm yết rõ ràng thông tin. Bổ sụng thêm trách nhiệm của cơ quan thuế là phải hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ  khai thông báo phát hành hóa đơn với hợp đồng đặt in hóa đơn mà không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng ( áp dụng với hóa đơn đặt in) mà không bị xử phạt.
 • Nếu đơn vị kinh doanh phát hành từ lần thứ 2 mà không có sự thay đổi về nội dung và hình thức thì không cần gửi kèm hóa đơn mẫu.
 • Nếu tổ chức kình doanh có các đơn vị trực thuộc, có sử dụng chung hóa đơn của tổ chức mà lại kê khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải tự gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
 • Nếu chi nhánh sử dụng chung hóa đơn của tổ chức mà không kê khai thuế GTGT riêng mà kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc thì chi nhánh đó không phải gửi thông báo phát hành hóa đơn nữa.
 • Bổ sung thêm: Tổng cục thuế có trách nhiệm căn cứ vào nội dung phát hành hóa đơn tổ chức để xây dựng dữ liệu thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế dễ dàng cho đơn vị, cá nhân tra cứu thông tin này.
 • Nếu khi nhận được thông báo phát hành do đơn vị gửi đén mà cơ quan thuế phát hiện thấy không hơp lệ thì trong vòng 02 ngày từ khi nhận được thông báo. Cơ quan thuế phải có văn bảm phát hành cho tổ chức biết để điều chỉnh thông báo phát hành mới.
hoa-don-nhan-cong

Quy định mới thay đổi không phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in

Lưu ý: Thông tư mới về quy định sửa đổi hóa đơn bỏ quy định kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai nộp thuế để làm căn cứ bán hóa đơn lần sau cho các tổ chức, các nhân và hộ kinh doanh.

IV. THAY ĐỔI BỔ SUNG Ở THÔNG TƯ 37/2017/TT-BTC

 • Theo đó quy định thay đổi hóa đơn mà cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ cá nhân, kinh doanh theo tháng được hướng dân cụ thể:
 • Số lượng hóa đơn bán cho tổ chức các nhân và hộ kinh doanh lần đầu không quá một quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Nếu chưa hết tháng đã sử dụng hết hóa đơn mua lần đầu thì đơn vị thuế cẳn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn sử dụng để quyết định số lượng hóa đơn lần tiếp.
 • Đối với lần mua hóa đơn sau bỏ quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC làm căn cứ mua hóa đơn trong các đề nghi mua bán hóa đơn cho tổ chức, cá nhân và đơn vị kinh doanh trong ngày . Kèm theo số lượng hóa đơn đã bán cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đã từng sử dụng của những trước đó.
 • Nếu cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh không cần sử dụng hóa đơn quyển mà lại cần sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ và cá nhân kinh doanh hóa đơn đơn lẻ số 01 áp dụng với từng lần phát sinh mà không thu tiền.
 • Tổ chức và doanh nghiệp mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển thành tự tạo hóa đơn đặt in, và hóa đơn tự in hay hóa đơn điện tử để sử dụng thì bắt buộc sử dụng hóa đơn đặt mua của cơ quan thuế kê từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo đúng hướng dẫn tại điều 21của TT này.

Trên đây là hướng dẫn tìm hiểu thông tư mới sửa đổi quy định về hóa đơn đầy đủ nhất. Mong rằng bài viết hữu ích với các bạn. 

Xem thêm bài viết: Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 đầy đủ nhất

Bài viết tìm hiểu quy định sửa đổi hóa đơn mới nhất được biên soạn các giảng viên của trung tâm kế toán Lê Ánh. Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp tại Lê Ánh để được đội ngũ kế toán trưởng hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn, sửa đổi quy định về hóa đơn, quy đinh mới về sửa đổi hóa đơn, thông tưu 37/2017/TT-BTC, thay đổi trong tt39/2015/tt-btc, toàn bộ quy định về hóa đơn sửa đổi.