Từ ngày 01/08/2016 áp dụng ưu đãi mới về thuế TNDN

Một số ngành nghề được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo thông tư mới nhất Thông tư 83/2016/TT-BTC.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết các nội dụng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư 83/2016/TT-BTC.

khong-phai-ke-khai-tinh-nop-thue-gia-tri-gia-tang

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế được sử dụng hóa đơn bán lẻ

1. Các quy định liên quan:

 • Thông tư 83/2016/TT-BTC
 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP
 • Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế TNDN số 32/2013/QH13
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC về điều kiện áp dụng và thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN

2. Các trường hợp được ưu đãi thuế TNDN theo thông tư 83/2016/TT-BTC

cach-tinh-doanh-thu-thue

a. Dự án đầu tư mới

 • Dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo Luật thuế TNDN hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định tại Luật thuế TNDN.

Ví dụ: Công ty Nam Hồng tháng 1/2016 có dự án mới sản xuất gỗ tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang (là địa bàn đặc biệt khó khăn theo phụ lục II, Nghị định 118/2015/NĐ-CP).

Theo quy định tại Luật thuế TNDN, đối với thu nhập từ dự án này, công ty Nam Hồng được hưởng ưu đãi thuế với mức thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm, được miễn thuế không quá 4 năm và được giảm 50%  số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

 • Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế TNDN
 • Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất, khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP) được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KHCN), tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao:

      +  Doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định về thuế TNDN. học nghiệp vụ kế toán

     +  Doanh nghiệp KHCN đáp ứng điều kiện về doanh thu khoa học và công nghệ, được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được hưởng chế độ miễn, giảm thuế TNDN như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định về thuế TNDN.

 • Tổ chức khoa học và công nghệ có dự án đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điều này tương ứng với điều kiện về lĩnh vực, địa bàn của từng dự án cụ thể.

-          Dự án đầu tư mới sản xuất ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng: Được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN.

Ví dụ: Công ty Nam Hồng tháng 1/2016 có dự án mới sản xuất xe ô tô 16 chỗ. Theo quy định tại Luật thuế TNDN, đối với thu nhập từ dự án này, công ty Nam Hồng được hưởng ưu đãi thuế với mức thuế suất thuế TNDN 10% trong vòng 15 năm, được miễn thuế không quá 4 năm và được giảm 50%  số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

 • Trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất

Ví dụ: Công ty Nam Hồng có dự án mới sản xuất composite (thuộc lĩnh vực được ưu đãi thuế) tại Sơn Động, Bắc Giang (thuộc khu vực kinh tế khó khăn). Như vậy, công ty Nam Hồng được lựa chọn ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực sản xuất hoặc theo địa bàn sản xuất. Trong trường hợp này, mức ưu đãi của hai phương án là giống nhau là áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm, được miễn thuế không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo.

b.    Dự án đầu tư mở rộng: lựa chọn một trong hai chế độ ưu đãi thuế:

 • Chế độ ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có)
 • Chế độ miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Ví dụ: Công ty Nam Hồng có dự án mới sản xuất giấy tại Sơn Động, Bắc Giang từ năm 2005. Tháng 1/2015, Công ty Nam Hồng mở rộng dự án sản xuất giấy, đầu tư thêm một nhà máy nữa tại Sơn Động, Bắc Giang. Như vậy, công ty Nam Hồng được lựa chọn ưu đãi thuế TNDN theo dự án đang hoạt động từ năm 2005 cho thời gian tiếp theo hoặc lựa chọn miễn thuế đối với phần thu nhập do mở rộng. Thời gian miễn thuế tối đa 4 năm, và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán cho người mới bắt đầu và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh đào tạo các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu và khóa học chuyên sâu, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này.

Một số tìm kiếm liên quan:

ưu đãi thuế tndn năm 2014                            ưu đãi thuế tndn đối với doanh nghiệp mới thành lập
ưu đãi thuế tndn đối với thu nhập khác         ưu đãi thuế tndn đối với doanh nghiệp phần mềm
ưu đãi thuế tndn năm 2013                            ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
ưu đãi thuế tndn năm 2009                            ưu đãi thuế tndn trong khu công nghiệp