• Thông Báo Hủy Hóa Đơn Điện Tử Theo Mẫu 04 NĐ 119

  Khi nào doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử? Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử như thế nào? Việc chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đối với nhiều doanh nghiệp và kế toán vẫn còn khá mới, do đó không thể tránh khỏi những sai sót, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng phát hiện sai sót thì doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

 • Hướng dẫn Kê khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai Thuế giá trị gia tăng DỄ HIỂU

  Kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng là công việc khó, được làm trong trường hợp tờ khai thuế VAT có sự nhầm lẫn về các chỉ tiêu. Bài viết này, CEO Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế VAT

 • Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Chiết Khấu Thương Mại Hàng Bán

  Chiết khấu thương mại là gì? Cách ghi chiết khấu trên hóa đơn điện tử như thế nào?. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn Cách viết hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại theo quy định mới nhất

 • Cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

  Chi tiết những quy định và cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mại, hàng mẫu, quảng cáo và những lưu ý sẽ được Kế toán Lê Ánh hướng dẫn trong bài viết dưới đây

 • Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Khách Hàng Không Lấy Hóa Đơn

  Khách hàng không lấy hoá đơn phải xử lý thế nào? Trong thực thế có nhiều trường hợp khách hàng mua hàng nhưng lại không lấy hóa đơn, kế toán phụ thuộc vào giá trị thanh toán để xử lý theo đúng quy định. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách xuất hóa đơn điện tử khách hàng không lấy hóa đơn

 • Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

  Cách xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất đã được hướng dẫn ở nội dung trước. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Hàng Bán Bị Trả Lại

 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử

  Theo quy định các tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 2 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất

 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Chưa Phát Hành Đã Sử Dụng

  Trong thực tế có nhiều trường hợp, doanh nghiệp đặt in hay mua hóa đơn điện tử chưa làm thông báo phát hành nhưng đã sử dụng. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn giải đáp những câu hỏi liên quan đến sử dụng hóa đơn điện tử chưa phát hành đã sử dụng theo quy định mới nhất

 • Cách viết hóa đơn điện tử hàng cho, biếu, tặng nội bộ

  Cách viết hóa đơn điện tử hàng cho, biếu, tặng nội bộ; Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng; Cách hạch toán hàng biếu tặng theo quy định mới nhất sẽ được Kế toán Lê Ánh trình bày chi tiết trong nội dung dưới đây

 • Cách xử lý hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước

  Hóa đơn bị bỏ sót năm trước có được tính vào chi phí năm nay? hay Hạch toán hóa đơn đầu vào bỏ sót năm trước như thế nào? Dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ thông tin chi tiết tới bạn đọc những quy định về kê khai hóa đơn bỏ sót và cách xử lý trong trường hợp này