Danh Mục

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

 Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập ra với mục đích dùng để xác nhận việc đánh giá TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch ( tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các bạn kế toán viên và học viên Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ mới nhất và chi tiết nhất theo Mẫu số 04 –TSCĐ Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>Xem Thêm: Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03 – TSCĐ bạn hành theo Thông tư 133/2016/TT- TSCĐ

1, Tải về: Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

2, Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 04- TSCĐ

Bộ phận:................

    (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

                                              BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ                                               

 

                                                Ngày .....tháng .....năm ......                 Số: ..................

                                                                                                                                                                          Nợ:.................

                                                                                                                                                                          Có: ................

 

    - Căn cứ Quyết định số :..........ngày .......tháng .......năm ........

    Của .......................................................................   Về việc đánh giá lại TSCĐ

 

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ................Đại diện ......................Chủ tịch Hội đồng

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

    - Ông/Bà ...........Chức vụ ........................Đại diện .............................Uỷ viên

 

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

 

S

Tên, ký mã hiệu,

qui cách (cấp hạng) TSCĐ

Số

Số

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị 

Chênh lệch

T

hiệu

thẻ

Nguyên

Hao

Giá trị

còn lại theo

Tăng

Giảm

T

TSCĐ

TSCĐ

Giá

mòn

còn lại

Đánh giá lại

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

 

   Ghi chú: Cột 4 "Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3. ke toan tong hop

    Kết luận:...............................................................................................................

     ..............................................................................................................................

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Uỷ viên/người lập

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

 

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định Mẫu số 04 -TSCĐ ban hành theo Thông tư 133