Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ 2018


Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất 2018 áp dụng cho trường hợp khi lập hóa đơn sai địa chỉ của người mua hoặc người bán. Có sự thống nhất từ 2 bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn để khắc phục hóa đơn viết sai đó.Trong bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc cách lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản hủy hóa đơn 2018 theo thông tư 39 mới nhất

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

2. Biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai địa chỉ

 

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT                                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KẾ TOÁN LÊ ÁNH                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số …/BBĐCHĐ-KTLA                                                                                                                  Hà Nội, ngày…tháng…năm 2018

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

         – Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính

        – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định. số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 30 / 7 /2018. chúng tôi gồm có:

BÊN A:  CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VIỆT

Địa chỉ: Số 29 đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Lê Thị Ánh                        Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH VIỆT HÓA

Địa chỉ: …………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………….

Người đại diện: Nguyễn Văn Hùng           Chức vụ: Giám đốc

 Hai bên cùng tiến hành lập biên bản về việc chỉnh sửa hóa đơn số…., kỹ hiệu…. ngày 25/5/2018 như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Phòng 305, Chung cư 15, Số 18 Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

NỘI DUNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Phòng 305 , Chung cư 15, Số 18  Đường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                                                                                                           ĐẠI DIÊN BÊN BÁN

 

Bạn có thể tải biên bản điều chỉnh hóa đơn sai địa chỉ mới nhất TẠI ĐÂY.

 Chú ý: Trong trường hợp hóa đơn viết sai tên địa chỉ nhưng đúng mã số thuế thì không cần phải lập biên bản hóa đơn điều chỉnh.

Tham khảo ngay các khóa học kế toán tại Lê Ánh để được đội ngũ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và giải đáp thắc mắc.Chi tiết có tại website ketoanleanh.edu.vn.

Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu thực tế, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Từ khóa liên quan: biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi sai địa chỉ công ty, mẫu biên bản hủy hóa đơn

 

 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ 2018