Danh Mục

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán không tránh khỏi những sai sót. Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc các bước xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Hoa-don-dien-tu

>>>Xem thêm: Cách khắc phục lỗi phông chữ trong phần mềm HTKK 3.3.8

1.Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập

-Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua có sai sót

Bước 1: Người mua và người bán phải lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ sai sót, người bán phải thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua và cơ quan thuế

-Nếu cơ quan thuế phát hiện có sai sót

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo với người bán theo mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót

Bước 2: Người bán thông báo với cơ quan thuế theo mẫu 04 về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua và cơ quan thuế

2.Đối với hóa đơn điện tử có sai sót khi cấp mã của cơ quan thuế

-Trường hợp đã gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Người mua và người bán lập văn bản thỏa thuận và ghi rõ lỗi sai trong hóa đơn hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót. Người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04.

Bước 2:Người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số và ký điện tử gửi tới cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập

-Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót

Bước 2: Người lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập

 Bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng sai sót