Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

 Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm những điều kiện gì? Những người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những ai? Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. .Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này.

>>>Xem thên: Tổng hợp các câu hỏi thường gặp về BHXH

I: Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những đối tượng nào?

Căn cứ theo khoản d, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người phụ thuộc bao gồm:

1, Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. cụ thể bao gồm:

  • Con dưới 18 tuổi( tính theo đủ tháng)
  • Con từ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động
  • Trường hợp con đang theo học tại các bậc học cao đẳng, đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp, học ở các trường dạy nghề, kể cả trường hợp con đủ 18 tuổi trở lên mà đang học tại các trường phổ thông. Tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng/ tháng.

2, Vợ hoặc chồng của người nộp thuế mà không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng

3.Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng. cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng

4.Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng. Bao gồm:

a, Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế

b,Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột,dì ruột, cậu ruột, bác ruột, chú ruột, của người nộp thuế

c,Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của chị ruột, em ruột, anh ruột.

5.Người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

*Các cá nhân được tính là người phụ thuộc ở trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

+Đối với những người trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng 1trong các điều kiện sau

-Thứ nhất: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

Hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

+ Đối với người ngoài độ tuổi lao động cũng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

II: Mức áp dụng giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Áp dụng đối với người nộp thuế là 9000.000đ/ tháng

Áp dụng đối với mỗi người phụ thuộc là 3.600.000đ/ tháng.

              Trung tâm đào tạo kế toán thực hành Lê Ánh 

III. Điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc.

Căn cứ theo khoản c. điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định: người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh , từ tiền lương, thu nhập từ tiền công từ 9 triệu đồng/ tháng trở xuống thì không phải kê khai người phụ thuộc.

Nếu người nộp thuế có thu nhập lớn hơn 9 triệu đồng/ tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải đăng ký giảm trừ gia cảnh, kèm theo hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

1, Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Người nộp thuế muốn được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người nộp thuế phải đi đăng ký với cơ quan thuế và được cấp mã số thuế.

Như vậy, khi nguời nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp cho 1 mã số thuế. Và sẽ được tính giảm trừ gia cảnh trong năm  kể từ khi đăng ký.

Trong trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Trong trường hợp người phụ thuộc là  Người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, nếu quá thời hạn trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

2.Hồ sơ để chứng minh người phụ thuộc

Căn cứ theo khoản g, điều 9. Thông tư 111/2013/TT-BTC thì hồ sơ bao gồm

  • Đối với con người nộp thuế.

-Trường hợp con dưới 18 tuổi  thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc  bao gồm bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh thư nhân dân nếu có.

-Trường hợp  con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật và không có khả năng lao động thì hồ sơ chứng minh bao gồm:

* Bản chụp giấy khai sinh và bản chụp chứng minh thư nhân dân nếu có.

*Bản chụp giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Pháp luật đối với người khuyết tật

-Trường hợp con đang theo học tại các bậc học cao đẳng, đại học (Như phần trên) thì hồ sơ chúng minh người phụ thuộc bao gồm:

*Bản chụp giấy khai sinh

*Bản photo Thẻ sinh viên hoặc bản khai trong đó có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, trường nghề.

-Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú: Hồ sơ chứng minh ngoài các giấy tờ trên  còn có thêm giấy tờ khác để chứng minh mối quan hệ như bản photo quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, nhận con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,

  • Đối với vợ hoặc chồng người nộp thuế thì hồ sơ chứng minh bao gồm:

*Bản photo Chứng minh nhân dân

* Bản photo sổ hộ khẩu hoặc là bản photo giấy chứng nhận kết hôn.

Trong trường hợp người phụ thuộc là vợ hoặc chồng ở trong độ tuổi lao động thì  ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật  áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ưng thư, suy thận mãn…

  • Đối với cha mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, mẹ chồng, cha chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp thì giấy tờ chứng minh bao gồm:

*Bản sao CMTND

*Giấy tờ hợp pháp nhằm xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản sao sổ hộ khấu( trường hợp có cùng sổ hộ khẩu) ,giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha ,mẹ, nhận con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp  ở trong độ tuổi lao động thì  ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật  áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ưng thư, suy thận…

  • Đối với người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

*Bản sao giấy CMT hoặc Giấy khai sinh

*Các giấy tờ hợp pháp nhằm xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật

* Trong trường hợp  ở trong độ tuổi lao động thì  ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh giảm trừ gia cảnh cần có thêm giấy tờ khác, để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật  áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ưng thư, suy thận..

3.Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Địa điểm nộp hồ sơ là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Có nghĩa là nộp tại doanh nghiệp của người nộp thuế.

Nơi trả thu nhập phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc  và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Hạn nộp hồ sơ đăng kí chứng minh người phụ thuộc là 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai. Bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tag: thuế TNCN, thời hạn nộp hồ sơ, Chứng minh người phụ thuộc, điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

 

Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
NGUYỄN ĐỨC MINH
12/7/2018 - 21:31:17

Cho mình hỏi: Mình có cha mẹ đang định cư ở nước ngoài có được giảm trừ gia cảnh hay không? Xin trân trọng cảm ơn!

Đoàn Đức Thiện
13/6/2018 - 18:8:0

Cho mình hỏi là con mình trên 18 tuổi ( sinh ngày 01/01/1999 ) vẫn đang đi học đại học thì có được tính giảm trừ gia cảnh không? Như mình hiểu là trên 18 tuổi là không được tính giảm trừ gia cảnh

nguyễn thị trọng
30/5/2018 - 17:39:31

cho e hỏi: hiện em đang đi làm nhưng chuẩn bị nghỉ,tháng nào em cũng chỉ thu nhập 4-5 tr đ/ tháng chỉ có tháng cuối cùng e đăng khí nghỉ mới được tiền khuyến khích 10tr công ty e bảo phải làm giấy phụ thuộc nhưng em không đủ điều kiện vì mẹ em vẫn chưa đủ 55t,gia đình e còn có a trai và đưa e học lớp 12,e là nguồn kinh tế chính của gia đình: mẹ e chỉ ở nhà phụ giúp việc gia đinh không có thu nhập,năm 2013 ba và 2 anh trai cùng đi làm nhưng năm đó có một cơn bão kiến cho ba và anh trai đầu mất.còn anh thứ 2 thì bị dập 4 ngón tay trái còn 1 ngón út giờ thì không có khả năng đi làm như trước,còn e gái vì gia đình có chuyện buồn nên e gái phải lưu ban 1 năm hiện đang học lớp 12.e muốn giảm thuế nhưng e không biết phải làm sao? xin giúp e với ,e xin cảm ơn

Tuấn anh
25/4/2018 - 20:38:29

Cho mình hỏi làm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là con của cô ruột được không vậy.

Trần Thị Kim Âu
24/3/2018 - 13:53:25

Cho em hỏi chồng em lương tháng nằm trong khung :10tr - dến 18tr /1 tháng : - Nếu muốn giảm trừ gia cảnh để đóng bớt thuế thì phải có điều kiện thế nào ạ. muốn giảm trừ thuế cho bản thân ảnh và người phụ thuộc là vợ trong độ tuổi lao động. thì có được hok ạ - Theo em tìm hiểu thấy trên mạng thì nếu giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế được trừ 9 triệu đồng/1 tháng và người phụ thuộc trừ 3,6 triệu 1 tháng. Vậy điều kiện để được giảm thuế cho bản thân ảnh và người phụ thuộc là gì ạ. Rất mong nhận được câu trả lời từ phía Anh (Chị) ạ. Thanks

Ngọc thuỷ
18/4/2018 - 10:57:37

để chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản sao giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật áp dụng đối với người khuyết tật không có khả năng lao động. Hoặc là bản chụp hồ sơ, bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động như bệnh AIDS, bệnh ưng thư, suy thận mãn…