Bài tập có lời giải phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

Để củng cố kiến thức về các phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, kế toán Lê Ánh sẽ đưa ra một số bài tập về phần kiến thức này trong bài viết dưới đây

lam-ke-toan

Xem thêm: Bài tập phương pháp tính giá

Bài tập phương pháp tổng hợp cân đối kế toán - có lời giải

Cho biết tình hình tài sản của DN B đầu tháng 3/N (đơn vị: 1.000đ)

Tiền mặt

100.000

Tiền gửi ngân hàng

150.000

Phải trả người bán

125.000

Nguồn vốn kinh doanh

1.505.000

Phải thu người mua

150.000

Thành phẩm

250.000

Nguyên vật liệu

120.000

Tài sản cố định hữu hình

1.150.000

Hao mòn TSCĐ

150.000

Vay ngắn hạn

115.000

Hàng mua đi đường

20.000

Lợi nhuận chưa pp

45.000

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (đơn vị: 1.000đ)

1. Mua công cụ, dụng cụ, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế là 45.000, thuế suất GTGT 10%; đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, cuối tháng hàng chưa về nhập kho.

2. Mua vật liệu của công ty Y, tổng giá thanh toán (gồm cả thuế GTGT 10%) là 71.500. DN B đã thanh toán ½ tiền hàng bằng chuyển khoản, phần còn lại sẽ trả hết vào tháng sau, vật liệu đã kiểm nhận, nhập kho đủ.

3. Vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 2.500 (giá chưa thuế), thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.

4. Nhận được hóa đơn của số vật liệu mua nhập kho tháng trước, giá chưa có thuế là 31.000 (thuế suất thuế GTGT 10%). Được biết tháng trước, kế toán đã ghi sổ theo giá tạm tính là 30.000.

5. Dùng TGNH trả bớt nợ cho người bán 52.000.

Yêu cầu

1. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ trên

2. Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N của DN A.

Hướng dẫn giải

Yêu cầu 1: Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng

1. Nợ TK hàng mua đi đường: 45.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 4.500

Có TK tiền mặt: 49.500

2. Nợ TK nguyên vật liệu: 65.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 6.500

Có TK tiền gửi NH: 35.750

Có TK phải trả người bán: 35.750

3a. Nợ TK Nguyên vật liệu: 20.000

Có TK Hàng mua đi đường: 20.000

3b. Nợ TK Nguyên vật liệu: 2.500

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 250

Có TK tiền mặt: 2.750

4. Nợ TK Nguyên vật liệu: 1.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 3.100

Có TK phải trả người bán: 4.100

5. Nợ TK Phải trả người bán: 52.000

Có TK tiền gửi ngân hàng: 52.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N:

Tài sản

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Nguồn vốn

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1. Tiền mặt

100.000

47.750

1. Vay ngắn hạn

115.000

115.000

2. TGNH

150.000  

62.250

 

   

3. Phải thu KH

150.000

150.000

2. Phải trả người bán

125.000

112.850

4. Thuế GTGT

 

14.350

     

5. Hàng đi đường

20.000

45.000

3. Nguồn vốn KD

1.505.000

1.505.000

6. Nguyên vật liệu

120.000

208.500

     

7. Thành phẩm

250.000

250.000

4. Lợi nhuận chưa pp

45.000

45.000

8. TSCĐ HH

1.150.000

1.150.000

     

9. Hao mòn

(150.000)

(150.000)

     

Tổng tài sản

1.790.000

1.777.850

Tổng NV

1.790.000

1.777.850


Khi làm xong bài tập về phương pháp tổng hợp cân đối kế toán các bạn có thể so sánh cách làm và kết quả trong lời giải bên dưới để đạt được hiệu quả cao nhất. Các bạn có thể củng cố thêm các kiên thức kế toán với bài tập nguyên lý kế toán

Bài tập có lời giải phương pháp tổng hợp cân đối kế toán được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên kế toán Lê Ánh.

 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, khóa học chứng chỉ kế toán trưởng, khóa học kế toán cho chủ doanh nghiệp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM