Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133

Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Nó là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong đơn vị đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Nhằm giúp đỡ các bạn kế toán viên trong công việc kế toán, Ketoanleanh.edu.vn xin gửi tới các bạn kế toán viên mẫu bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT – BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>Xem thêm: Bảng thanh toán tiền thưởng

1, Tải về: mẫu bảng thanh toán tiền lương

2, Mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ tên của người lao động được hưởng lương..

Cột 1, 2: Ghi hệ số lương, bậc lương của người lao động.

Cột 3, 4: Ghi số sản phẩm và số tiền tính theo lương sản phẩm.

Cột 5, 6: Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian.

Cột 7, 8 : Ghi số công và số tiền tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương.

Cột 9: Ghi các khoản phụ cấp thuộc quỹ lương.

Cột 10: Ghi số phụ cấp khác được tính vào thu nhập của người lao động nhưng không nằm trong quỹ lương, quỹ thưởng.

Cột 11: Ghi tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.

Cột 12: Ghi số tiền tạm ứng kỳ I của mỗi người.

Cột 13, 14, 15: Ghi các khoản phải khấu trừ khỏi lương của người lao động.

Cột 16:  tính tổng số tiền phải khấu trừ trong tháng.

Cột 17: Ghi số tiền còn được nhận kỳ II

Cột C: Người lao động xác nhận khi nhận lương kỳ II.

Cuối mỗi tháng, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký duyệt, tiếp đó sẽ chuyển lại cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

Bài viết liên quan