Cách Lập Giấy Nộp Tiền Thuế Điện Tử Mới Nhất

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là căn cứ để chứng minh cá nhân, doanh nghiệp đã nộp tiền đầy đủ vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định và kho bạc Nhà nước hay các ngân hàng ủy nhiệm thu đã nhận đủ khoản tiền nộp. 

Trong bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử mới nhất (cách điền các chỉ tiêu trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với mẫu C1-02NS)

mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

Hướng Dẫn Cách Lập Giấy Nộp Tiền Thuế Điện Tử Mới Nhất

Sau khi các bạn đã làm xong thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử chúng ta sẽ được cấp tài khoản sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử vào mail đăng ký với các thông tin:

  • Định danh: Là MST của công ty
  • Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống

Công việc cần chuẩn bị trước khi lập giấy nộp tiền thuế điện tử

  • Cắm chữ ký số vào máy tính
  • Mở 1 trong các trình duyệt: Internet Explorer (hay còn gọi là IE), Chrome, Firefox
  • Máy tính đã được kết nối internet.
  • Truy cập vào website: http://thuedientu.gdt.gov.vn

Tham khảo: Khóa Học Kế Toán Thuế Chuyên Sâu

Cách lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua mạng

Sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử với chi tiết các bước:

Bước 1: Truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9 (hoặc trình duyệt Chrome)

nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử

Bước 2: Chọn "Doanh nghiệp" ⇒ "Đăng nhập"

Cách lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Cách đăng nhập để vào thuế điện tử như sau:

- Cấu trúc tên đăng nhập là: MST-QL (ví dụ: Mã số thuế công ty là 0123456789 thì tên đăng nhập sẽ là: 0123456789-QL

- Nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có)

⇒ Sau khi gõ xong tên đăng nhập và mật khẩu các bạn bấm vào ô "Đăng nhập"

Chú ý: Nếu không nhập đúng cú pháp trên (thêm "-QL") thì khi đăng nhập sẽ không hiện thị ra ô Nộp Thuế

Nếu bạn đăng nhập trên Google Chrome và là lần đầu tiên nộp thuế điện tử trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn thì màn hình sẽ hiện ra thông báo:

"Hiện tại máy tính của bạn chưa được cài đặt đầy đủ các công cụ để có thể thực hiện ký điện tử trên trình duyệt Google Chrome.

Bạn cần cài đặt đầy đủ các công cụ trước khi tiếp tục sử dụng trình duyệt Google Chrome để sử dụng dịch vụ thuế điện tử của Tổng cục Thuế."

Bạn cần thực hiện cài đặt theo các bước hướng dẫn trong tài liệu để sử dụng dịch vụ Thuế điện tử trên trình duyệt Google Chrome

Sau khi cài đặt xong các bạn lại thực hiện đăng nhập lại như hướng dẫn tại Bước 2 bên trên. Sau khi đăng nhập thành công thì màn hình sẽ hiện thị ra trang chủ của trang thuế điện tử

Bước 3: Chọn chức năng "Nộp thuế":

giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1-02NS

Bước 4: Tiếp theo chọn ngân hàng nộp thuế

giấy nộp tiền

Trong tùy chọn ngân hàng, các bạn thực hiện chọn ngân hàng để nộp thuế theo các bước như hình trên:

Bước 5: Lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Sau khi các bạn chọn xong ngân hàng, màn hình sẽ hiện thị ra giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Các bạn chỉ cần tích chọn hoặc lựa chọn 3 phần như trong hình:

  • Loại tiền
  • Trích tài khoản số
  • Mở tại NHTM ủy quyền thu

Các thông tin còn lại đều đã được lấy theo thông tin đăng ký của tài khoản nộp thuế điện tử từ ban đầu

mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

* Cột "Số tờ khai/số quyết định/số thông báo": Các bạn có thể bỏ qua, không bắt buộc phải điền

* Cột "Kỳ Thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo": Các bạn tính chọn vào dấu ba chấm (...) bên cạnh màn hình sẽ hiện thị ra:

giấy nộp tiền thuế điện tử

- Tích chọn kỳ nộp thuế tại cột 1: Công ty các bạn kê khai thuế theo kỳ nào thì các bạn tích chọn vào ô tương ứng

- Điền số kỳ (tháng/quý/năm nào) cụ thể tại cột 2

Trên hình, Ví dụ nộp thuế TNDN tạm tính cho quý 2 năm 2021. Nên tích chọn tại dòng "Nộp thuế theo quý" và cụ thể là Q2/2021

- Nhấn vào nút "Tiếp tục" để đưa thông tin lên giấy nộp tiền

* Cột 2 "Nội dung các khoản phải nộp vào NSNN":

Các bạn tính chọn vào dấu ba chấm (...) bên cạnh màn hình sẽ hiện thị ra:

lập giấy nộp tiền

1- Nhấn vào mũi tên để hiện thị ra danh sách các loại thuế

2- Tích vào loại thuế cần nộp tiền để chọn

3- Nhấn tra cứu để chọn mã nội dung kinh tế (NDKT)

Tiếp theo các bạn cần chọn mã nội dung kinh tế:

giấy nộp tiền vào ngân sách

Cách chọn mã nội dung kinh tế của 1 các loại thuế phổ biến như sau:

* Nếu bạn nộp thuế GTGT:

Chọn mục 1700 - Thuế giá trị gia tăng ⇒ Nhấn "Tra cứu" ⇒ Chọn "1701 - Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước."

* Nếu bạn nộp thuế TNDN:

Chọn mục 1050 - Thuế thu nhập doanh nghiệp ⇒ ấn "Tra cứu" ⇒ Chọn "1052 Thuế thu nhập DN của các đơn vị không hạch toán toàn ngành"

* Nếu bạn nộp thuế TNCN

Chọn 1000 - Thuế thu nhập cá nhân ấn "Tra cứu" ⇒ Chọn 1001 - Thuế thu nhập từ tiền lương tiền công

* Nếu bạn nộp thuế lệ phí Môn bài:

Chọn 2850 - Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh ⇒ Ấn "Tra cứu": để tìm các mã: 2862, 2863 và 2864 rồi chọn mục (bậc thuế) phù hợp với doanh nghiệp bạn

* Cột 3 "Số tiền VND": Các bạn gõ số tiền thuế phải nộp vào đây là xong (Căn cứ vào tờ khai thuế GTGT/TNCN hoặc bảng tạm tính thuế TNDN quý...)

Sau khi điền số tiền xong các bạn ấn hoàn thành, màn hình sẽ hiện thị ra giấy nộp tiền theo Mẫu số C1- 02/NS Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính

Bước 6: Ký điện tử:

Nhấn nút “Ký và nộp” ⇒ Nhập số Pin rồi ấn "Chấp nhận" là hoàn thành lập giấy nộp tiền thuế điện tử

Xem thêm: