Chi phí mua nhà ở cho nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp

Xử lý chi phí mua nhà cho nhân viên, lãnh đạo ở có được khấu trừ thuế GTGT, đưa vào chi phí và trích khấu hao TSCĐ không? Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn xử lý chi phí mua nhà ở cho nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Các khoản mục được lược bỏ trong văn bản hợp nhất luật BHXH

1. Quy định về thuế GTGT đối với nhà ở cho nhân viên

Chi phí mua nhà ở cho nhân viên và lãnh đạo được quy định dưới đây:

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.” học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Vậy nếu trong quá trình mua tài sản là nhà ở mà đáp ứng được những yêu cầu theo quy định về thuế GTGT ở trên thì nhà ở dùng cho nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ được khấu trừ.

chi-phi-mua-nha-o-cho-nhan-vien-va-lanh-dao-doanh-nghiep

      Chi phí mua nhà ở cho nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp được cân đối khi làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế

2. Quy định về thuế TNCN đối với nhà ở cho nhân viên

Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Tiết đ.1 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

Vậy chi phí khấu hao căn nhà và các khoản chi phí phát sinh như: tiền điện, nước,... phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo hướng dẫn trên.

3. Quy định về thuế TNDN đối với nhà ở cho nhân viên

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Vậy trường hợp công ty mua nhà cho lãnh đạo, nhân viên của công ty ở (nhà đó do công ty đứng tên sở hữu) thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (nếu đáp ứng điều kiện như: Hóa đơn, chứng từ thanh toán, hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà …)

Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn xử lý chi phí mua nhà ở cho nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp qua quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN đối với nhà ở cho nhân viên

Xem thêm bài viết: File Excel tính tiền thưởng Tết Âm lịch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: tiền thuê nhà của người nước ngoài tính thuế tncn, tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài, chi phí thuê chuyên gia nước ngoài, thuế gtgt tiền thuê nhà cho nhân viên và lãnh đạo, hạch toán chi phí thuê nhà 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)