Chứng Từ Khấu Trừ Thuế TNCN Là Gì? Những Quy Định Mới Nhất

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì? Nó bao gồm những giấy tờ gì? Hiện nay, quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Hãy cùng Kế Toán Lê Ánh theo dõi bài viết sau để tìm hiểu thêm thông tin nhé.

1. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

1.1. Khái niệm chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là chứng từ liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Đây là một loại thuế mà người dân phải đóng dựa trên thu nhập của mình trong một năm.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm các thông tin về thu nhập của người đóng thuế, các khoản giảm trừ thuế, số thuế đã được khấu trừ trước đó và số thuế phải đóng. Chứng từ này được người đóng thuế lưu giữ và cung cấp cho cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Nếu có sai sót trong việc tính toán số thuế hoặc không cung cấp đầy đủ chứng khấu trừ từ thuế TNCN, người đóng thuế có thể bị PHẠT hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Đối Tượng Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân

1.2. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là một hình thức khai báo và lưu trữ thông tin về khấu trừ thuế TNCN của người lao động thông qua phần mềm hoặc hệ thống mạng của cơ quan quản lý thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử cung cấp các thông tin về thu nhập và các khoản giảm trừ thuế để tính toán số thuế phải khấu trừ. Việc sử dụng chứng từ này giúp cho quá trình khai báo và thanh toán thuế của người lao động và doanh nghiệp được thuận tiện hơn, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, đồng thời giảm nguy cơ sai sót và vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Các Khoản Thu Nhập Chịu Thuế TNCN mới nhất

2. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN để làm gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được sử dụng để tính toán và khấu trừ số thuế TNCN mà doanh nghiệp hoặc tổ chức phải trả cho cơ quan thuế.

Cụ thể, chứng từ này ghi nhận các thông tin về thu nhập của nhân viên hoặc thành viên của tổ chức, các khoản giảm trừ thuế (bao gồm các khoản miễn thuế, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc và các khoản giảm trừ khác), số thuế đã được khấu trừ trước đó và số thuế phải đóng.

Xem thêm: Quy Định Và Mức Giảm Trừ Gia Cảnh Mới Nhất

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một phần quan trọng trong quá trình tính toán thuế TNCN hàng tháng của doanh nghiệp hoặc tổ chức. Để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót trong việc tính toán thuế TNCN, các doanh nghiệp hoặc tổ chức phải lưu giữ và bảo quản chứng từ này trong vòng 10 năm kể từ ngày lập chứng từ.

Ngoài ra, chứng từ khấu trừ thuế TNCN còn được sử dụng để kiểm tra và giám sát việc tính toán thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Hỏi: Có bắt buộc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN?

Trả lời: Có, việc cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là bắt buộc theo quy định của pháp luật thuế TNCN hiện hành tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp hoặc tổ chức phải cấp chứng từ này để ghi nhận các thông tin về thu nhập của nhân viên hoặc thành viên của tổ chức, các khoản giảm trừ thuế và số thuế phải khấu trừ.

3. Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thời điểm cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là vào cuối mỗi kỳ tính thuế (thường là cuối tháng) hoặc khi có sự thay đổi về thu nhập hoặc các khoản giảm trừ thuế của nhân viên hoặc thành viên của tổ chức.

Việc cập nhật và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN đúng thời điểm và đầy đủ thông tin là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót trong việc tính toán và khấu trừ thuế TNCN.

Khóa học kế toán thuế - Kế toán Lê Ánh

4. Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Hiện nay, Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất được quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, các điểm mới trong quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN gồm:

- Các doanh nghiệp phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng hình thức điện tử qua phần mềm hỗ trợ của Tổng cục Thuế, trừ trường hợp các doanh nghiệp đã được Tổng cục Thuế phê duyệt cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng hình thức giấy.

- Các doanh nghiệp phải cung cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhân viên hoặc thành viên của tổ chức trước ngày 10 của tháng sau kỳ tính thuế.
- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp bằng hình thức điện tử được xem là tài liệu pháp lý có giá trị tương đương với chứng từ giấy và được chấp nhận cho các mục đích liên quan đến khấu trừ thuế TNCN.

- Các doanh nghiệp phải lưu giữ và bảo quản chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong thời hạn 10 năm tính từ cuối năm kế toán tương ứng.

- Các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo và thanh toán số thuế TNCN đã khấu trừ cho cơ quan thuế theo quy định.

Những quy định này đều nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý thu nhập và thuế TNCN, đồng thời giảm thiểu sự phát sinh các sai sót trong việc tính toán và khấu trừ thuế TNCN.

Khóa học kế toán tổng hợp

 

5. Nội dung chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân gồm những gì?

- Thông tin của doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp.

- Thông tin cá nhân của người lao động: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Thu nhập chịu thuế của người lao động: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế (thường là một tháng), bao gồm các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền bảo hiểm xã hội, tiền bảo hiểm y tế và các khoản thu nhập khác.

- Các khoản giảm trừ: Các khoản giảm trừ được quy định tại Luật Thuế TNCN như số người phụ thuộc, khoản giảm trừ cá nhân, khoản giảm trừ cho người làm việc tại khu kinh tế đặc biệt, khu vực kinh tế tập thể.

- Thuế TNCN đã khấu trừ: Số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của người lao động trong kỳ tính thuế.

- Các thông tin khác: Ngày cấp chứng từ, ký hiệu và số chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Những thông tin này sẽ được ghi vào mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN do Tổng cục Thuế quy định. Các thông tin này rất quan trọng để cơ quan thuế có thể kiểm tra và xác nhận việc tính toán và khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp.

6. Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN được quy định theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và được cập nhật định kỳ theo quy định của Tổng cục Thuế. Một số thông tin cơ bản trong mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN bao gồm:

- Tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

- Số mã thuế của doanh nghiệp.

- Số phiếu khấu trừ thuế TNCN.

- Ngày cấp phiếu.

- Thông tin người lao động, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Tổng thu nhập chịu thuế.

- Các khoản giảm trừ thuế TNCN.

- Thuế TNCN đã khấu trừ.

- Số tiền thuế TNCN còn phải nộp.

- Ngày in phiếu.

Do các quy định có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy để có thông tin chính xác nhất về mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp nên liên hệ với cơ quan thuế để biết rõ các quy định hiện hành và các biểu mẫu mới nhất.

Xem chi tiết mẫu chứng từ thuế TNCN: TẠI ĐÂY

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN

7. Cách nộp chứng từ khấu trừ thuế tncn qua mạng qua mạng

Hiện nay, để nộp chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng, doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các phương thức sau đây:

- Phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế: Doanh nghiệp có thể tải phần mềm kê khai và nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế trên trang web của cơ quan này. Sau đó, doanh nghiệp có thể nhập thông tin của chứng từ khấu trừ thuế TNCN trực tiếp vào phần mềm này và nộp qua mạng.

- Dịch vụ kế toán trực tuyến: Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán trực tuyến của các đơn vị cung cấp dịch vụ để kê khai và nộp chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng.

- Phần mềm kế toán của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp có phần mềm kế toán, họ có thể cập nhật phần mềm này để kê khai và nộp chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng.

8. Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn

- Bước 1: Xác định lí do hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

- Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan, bao gồm: chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần hủy, giấy đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có), giấy giải trình về lý do hủy chứng từ (nếu có),...

- Bước 3: Nộp giấy đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN và các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế đã cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

- Bước 4: Cơ quan thuế sẽ kiểm tra và xác nhận thông tin trên giấy đề nghị hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN và các tài liệu liên quan.

- Bước 5: Sau khi cơ quan thuế xác nhận hủy chứng từ, doanh nghiệp cần phải lưu giữ các tài liệu liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã bị hủy.

9. Phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến cơ quan thuế trước ngày 20 tháng 1 hàng năm (hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày 20 là ngày nghỉ), trừ trường hợp được cơ quan thuế chấp thuận thời hạn nộp muộn.

Nếu doanh nghiệp không nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đúng thời hạn hoặc chậm nộp so với thời hạn được cấp phép, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng mức phạt tương ứng.

Cụ thể, theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN là 1.000.000 đồng/lần nộp báo cáo, nếu số tiền này lớn hơn 1% số thuế khấu trừ TNCN đã khấu trừ được trong năm thì mức phạt tối đa là 10% số thuế khấu trừ TNCN đã khấu trừ được trong năm.

10. Phần mềm in chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hiện nay, có nhiều phần mềm hỗ trợ in chứng từ khấu trừ thuế TNCN như Vietkey, Misa, Fast, HTKK, v.v.

Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm in chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp cần phải đăng ký và cài đặt phần mềm trên trang web của Tổng cục Thuế hoặc các trang web của các nhà cung cấp phần mềm. Sau đó, doanh nghiệp cần cấu hình phần mềm và nhập các thông tin liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCN để có thể in được chứng từ.

Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định và hướng dẫn của cơ quan thuế về việc điền thông tin trên chứng từ.

Trên đây là tất cả thông tin liên quan đến chứng từ khấu trừ thuế TNCNKế Toán Lê Ánh muốn cung cấp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết!

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM