Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

 Công văn xin đăng ký thang bảng lương năm 2018, xin áp dụng mức lương tối thiểu vùng gửi Phòng lao đọng thương binh và xã hội để làm hồ sơ đăng ký hệ thống thang bảng lương.

Sau đây Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách soạn thảo công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương 2018. Các bạn cùng tham khảo bài viết nhé.

 

CÔNG TY ABC                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/CV-ABC                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vv: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                                                               

và tự xây dựng thang bảng lương 2018                                                 Hà Nội, ngày.......tháng......năm 2018


Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

 

CÔNG TY ABC thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.

Địa chỉ: 173 Xuân thuỷ, cầu giấy, Hà Nội.

Mã số thuế: 0106482709

Điện thoại liên hệ: 0984 322 539

Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, CÔNG TY ABC  xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ……………..là 3.500.000 đ  kể từ ngày  …. .………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn  thể CBCNV trong Công ty.

           (Có danh sách bảng lương kèm theo)

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

               CÔNG TY ABC

Nơi nhận:                                                                 

+Như kính gửi

+Lưu VT

1. Lương tối thiểu vùng là gì?

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp (DN) và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Tỷ lệ tăng so với năm 2017

Mức lương tăng so với năm 2017

Vùng I

3.980.000 đồng/tháng

3.750.000 đồng/tháng

6,1%

tăng
230.000 đồng

Vùng
II

3.530.000 đồng/tháng

3.320.000 đồng/tháng

6,3%

tăng
210.000 đồng

Vùng III

3.090.000 đồng/tháng

2.900.000 đồng/tháng

6,6%

tăng
190.000 đồng

Vùng IV

2.760.000 đồng/tháng

2.580.000 đồng/tháng

7,0%

tăng
180.000 đồng

 

141/2017/NĐ-CP Ban hành ngày 07/12/2017

Theo NĐ 153/2016/NĐ-CP

 

 

 

01/01/2018

Áp dụng kể từ ngày 01/01/2017

 

 

 

2. Các đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2018:

Theo Điều 2 của nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định như sau:

– Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

– Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.

– Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. (Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 2, 3 và khoản 4 Điều này sau đây gọi chung là doanh nghiệp.

3. Mức lương cơ sở năm 2018:

Giai đoạn

Mức lương

Căn cứ pháp lý

Từ ngày 01/01 – 30/06/2018

1.300.000 đồng/tháng

- Khoản 10 Điều 2 Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành.

- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01/07 – 31/12/2018

1.390.000 đồng/tháng

- Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành

 

>> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp thực hành

Hướng dẫn cách lập Mẫu Tk3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH

Mong bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập trang web: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan