GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MẪU SỐ 05 - TT

Giấy đề nghị thanh toán mẫu 05 - TT dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

>>>Xem thêm: Giấy đề nghị tạm ứng mẫu số 03 - TT

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….

Kính gửi:...........................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:....................................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):......................................................................................................

Nội dung thanh toán:..........................................................................................................

Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):...........................................................................

(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).

 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 05 - TT giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình nhé!

>>> Xem thêm: Biên lai thu tiền mẫu số 06 - TT

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mấu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200, cách viết giấy đề nghị thanh toán, giấy đề nghị thanh toán là gì, giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, thư đề nghị thanh toán, mấu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 185

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan