Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Từ ngày 01/12/2015, doanh nghiệp phải lập Mẫu D02-TS ban hành theo quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 khi đăng ký tham gia BHXH lần đầu cho người lao động hoặc có thay đổi mức đóng BHXH. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập mẫu D02-TS.

 >> Xem thêm: Khoá học kế toán tổng hợp thực hành

1. Mục đích lập mẫu D02-TS

  • Để kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới trong tháng;
  • Để điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
  • Để đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc doanh nghiệp.

2.  Căn cứ lập Mẫu 02 – TS

  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẩu TK1-TS);
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận;
  • Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan của người lao động.

3. Hướng dẫn cách lập mẫu D02-TS

Ví dụ:

ds-02-bhxh

a. Chỉ tiêu ngang

Phần I: Tăng: Thể hiện số lượng lao động đóng BHXH thêm mới của Doanh nghiệp

I.1. Lao động: Chỉ ghi những lao động mới đóng BHXH tại doanh nghiệp trong tháng theo thứ tự từ người đã có sổ bảo hiểm đến người chưa có sổ bảo hiểm

Trong đó:

  • Nếu lao động đã có sổ BHXH: ghi số sổ BH của lao động vào cột Sổ định doanh; ngày cấp sổ vào cột ghi chú
  • Nếu lao động chưa có sổ BHXH: bỏ trống cột sổ định doanh

I.2. Tiền lương:

Chỉ ghi những lao động mới được tăng lương đóng BHXH tại doanh nghiệp trong tháng. Ghi số sổ BHXH của người lao động vào cột sổ định danh và ngày cấp sổ vào cột ghi chú.

Phần II: Giảm, thể hiện những lao động không đóng BHXH tại doanh nghiệp nữa.

II.1: Lao động: Chỉ ghi những lao động chuyển việc, nghỉ việc, không đóng BHXH tại doanh nghiệp nữa theo thứ tự chuyển đi, nghỉ việc hưởng BHXH….

II.2: Tiền lương: Chỉ ghi những lao động bị giảm lương đóng bảo hiểm trong tháng.

Dòng Tổng số sổ BHXH đề nghị cấp: ghi tổng số sổ BHXH mới đề nghị cấp

Dòng Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ghi tổng số thẻ BHYT mới đề nghị cấp.

b. Chỉ tiêu dọc:

Cột C: Ghi số sổ BHXH đối với người đã có sổ BHXH, đối với người chưa được cấp sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.

Cột 1: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV

Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).
+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2016 (nếu có). 

Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018.

Cột 8, 9: Ghi tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng.Trường hợp người lao động có ‘thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo tòng mốc thời gian truy đóng.

Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiệp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương … Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi “không trả thẻ”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh, ….

Bài viết liên quan: 

Nếu có gì thắc mắc hoặc chưa rõ bạn vui lòng để lại comment bên dưới bài viết hoặc nhắn tin cho chúng tôi để Kế toán Lê Ánh tư vấn cho bạn. Hoặc bạn hãy đăng ký tham gia khóa học Kế toán Tổng hợp tại Kế Toán Lê Ánh.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bên cạnh đó, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, bạn có thể liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.