Hướng dẫn Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Lập, cấp mã và gửi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế như thế nào? Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách làm các nội dung trên theo quy định tại điều 17, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

I. Hướng dẫn Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Trường hợp 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh không phải trả tiền dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế:

Bước 1: Sử dụng tài khoản đã được cơ quan Thuế cấp khi đăng ký để thực hiện Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bước 2: Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Bước 3: Gửi hóa đơn đã được cấp mã của cơ quan Thuế cho khách hàng.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Bước 1:  Truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Bước 2: Ký số trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Bước 3: Gửi hóa đơn đã được cấp mã của cơ quan Thuế cho khách hàng.

huong-dan-lap-hoa-don-dien-tu-co-ma-cua-co-quan-thue

 Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

II. Điều kiện để được cơ quan Thuế cấp mã hóa đơn

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

- Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

- Đúng định dạng về hóa đơn điện tử 

- Đúng thông tin đăng ký theo quy định

- Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Bài viết xem thêm: Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế