Hướng dẫn lập thuế giá trị gia tăng được miễn giảm mẫu số S27-DNN

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT được miễn, giảm  do Bộ tài chính ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 áp dụng với chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi đến học viên mẫu thuế GTGT được miễn giảm theo mẫu số S27-DNN.

nhiem-vu-ke-toan-thue

>>>Xem thêm: Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất

Mẫu số S27- DNN: mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo TT133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S27-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm:………

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT được miễn giảm

Số thuế GTGT đã miễn giảm

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

- Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Hướng dẫn tải mẫu sổ S27-DNN sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo thông tư 133

Tải mẫu số S27-DNN sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm: TẠI ĐÂY

Xem thêm: Hướng dẫn xác định giá tính thuế GTGT khi hạch toán xây dựng, lắp đặt

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: luật thé giá trị gia tang 2013, thuế giá trị gia tang 2016, thuế gtgt là gì, cách tính thuế gtgt là gì,hướng dẫn viết sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm, cách viết sổ chi tiết thuế GTGT

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)