Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017

Để quá trình kiểm tra và theo dõi thuế GTGT chặt chẽ và tốt nhất, BTC ban hành mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 nhằm quản lý chặt chẽ mẫu sổ theo dõi thuế GTGT phải nộp tại doanh nghiệp trong từng kỳ kế toán.

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin giới thiệu tới bạn

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất  năm 2017

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ……………….

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT đã nộp

Số tiền thuế GTGT phải nộp

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

Số dư đầu kỳ

- Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 Bạn đọc có thể tải mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất: TẠI ĐÂY

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu sổ theo dõi hóa đơn, sổ theo dõi thuế gtgt theo qd 15, mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt, sổ chi tiết tài khoản, sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn thành, mẫu sổ chi tiết thuế GTGT được khấu trừ

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT mới nhất năm 2017