Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất

Nội dung bài viết được cố vấn chuyên môn bởi Th.S Lê Thị Ánh - CEO Trung tâm Lê Ánh, Giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Lê Ánh

Hiện nay trước khi ứng tuyển vào một công việc, vị trí nào đó người lao động cần phải tham gia thử việc trong một khoảng thời gian nhất định. Vật hợp đồng thử việc là gì? Người lao động cần lưu ý những gì trước khi ký hợp đồng thử việc?

Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc chi tiết hợp đồng thử việc là gì? mẫu hợp đồng thử việc mới nhất.

1. Hợp Đồng Thử Việc Là Gì?

Hợp đồng thử việc được hiểu là một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử. Nội dung của thỏa thuận bao gồm các vấn đề về việc làm thử, thời gian làm, quyền và nghĩa vụ mà mỗi bên nhận được và phải thực hiện trong thời gian quy định.

- Hợp đồng thử việc tiếng Anh là gì? - Hợp đồng thử việc trong tiếng Anh là "Probationary contract"

2. Có Bắt Buộc Phải Ký Hợp Đồng Thử Việc Không?

- Không bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc, tuy nhiên nên có hợp đồng thử việc để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên

3. Quy Định Về Hợp Đồng Thử Việc Mới Nhất

- Người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận các vấn đề liên quan đến thử việc thông qua hai hình thức như sau:

  • Hợp đồng lao động
  • Giao kết hợp đồng thử việc

- Trong thời gian thử việc, các bên có quyền hủy bỏ hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không cần bồi thường

- Về thời gian thử việc:

  • Đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật quản lý, Luật doanh nghiệp, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì thời gian thử việc không quá 180 ngày
  • Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn và kỹ thuật từ cấp cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc không quá 60 ngày
  • Đối với các công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn và kỹ năng từ trung cấp, nhân viên nghiệp vụ hoặc công nhân kỹ thuật thì có thời gian thử việc không quá 30 ngày
  • Đối với các công việc khác thời gian thử việc không quá 6 ngày

- Về tiền lương, sẽ do hai bên thỏa thuận tuy nhiên không đượt ít hơn 85% mức lương của công việc đó

- Người lao động trong thời gian thử việc không bắt buộc phải đóng BHXH

- Người lao động thử việc đạt yêu cầu trong các trường hợp sau:

  • Người sử dụng lao động tiếp tục gia hạn hợp đồng với người lao động
  • Tiếp tục thực hiện giao kết hợp đồng đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc

- Người lao động không đạt yêu cầu thử việc trong trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết

- Về thời gian làm việc:

+ Người lao động được đảm bảo về thời gian không quá 8 giờ/ ngày và không quá 48 giờ/tuần và thời gian tăng ca không vượt mức quy định cho phép.

+ Người lao động được đảm bảo về thời gian nghỉ giữa ca: nếu làm việc ban ngày được nghỉ ít nhất là 30 phút, nếu làm việc ban đêm được nghỉ ỉt nhất 45 phút (nếu làm việc theo ca liên tục trên 6 giờ đồng hồ thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc)

- Về chế độ nghỉ của người lao động trong thời gian thử việc:

+ Nghỉ hàng năm: Theo pháp luật quy định, nếu người lao động tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động sau khi đã hết thời gian nghỉ việc thì thời gian thử việc đó sẽ được tính hưởng phép năm

+ Nghỉ lễ, tết: Theo pháp luật quy định, người lao động trong kì thử việc cũng được hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết.

4. Những Nội Dung Phải Có Trong Hợp Đồng Lao Động

- Họ và tên, địa chỉ, chức danh của người sử dụng lao động

- Họ và tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND/CCCD của người lao động

- Công việc và địa điểm làm việc

- Thời gian làm việc cùng với thời gian nghỉ ngơi

- Trang bị bảo hộ cần biết dành cho người lao động (nếu có)

5. Mẫu Hợp Đồng Thử Việc

Dưới đây là hợp đồng thử việc mẫu để cả người sử dụng lao động và người lao động có thể tham khảo

LOGO CÔNG TY

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o----------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: .........../HĐTV

Hôm nay, ngày........tháng......năm.........

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông/ Bà:.................................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................

Đại diện cho:..........................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

BÊN B:

Ông/ Bà:.................................................................................................................................

Sinh ngày:...............................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú tại:..........................................................................................................

Mang CMND số:....................................................................................................................

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ....... kể từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm .......

Tại địa điểm:...........................................................................................................................

Chức danh chuyên môn:.........................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................................

Công việc phải làm: 

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

- Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, 48 giờ/tuần (sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30' đến 17h30');

- Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc.

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại làm việc: ................................................................................................. ;

- Mức lương thử việc:............................................................................................................. ;

- Phụ cấp: ....................................................................................................... ;

- Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày ...... hàng tháng;

- Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp nhân viên được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

- Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ: 

- Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

- Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc (có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này;

- Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động,.......

- Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân;

- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty. Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này;

- Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng;

- Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

- Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

- Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm ....

Hợp đồng làm tại:…………………………………...............................................................

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG/ THAY MẶT CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

6. Giải Đáp Một Số Câu Hỏi Về Hợp Đồng Thử Việc

6.1. Hợp đồng thử việc có phải là hợp đồng lao động không?

Căn cứ theo điều 29 cho biết, khi người lao động đạt yêu cầu thử việc thì người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động với người lao đồng. Từ đó cho thấy hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động.

6.2. Hợp đồng thử việc tối đa bao nhiêu tháng?

Theo pháp luật quy định, hợp đồng thử việc có thể kéo dài tối đa 3 tháng.

6.3. Hợp đồng thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

Theo Điều 2 Thông tư 111 quy định, các khoản thu nhập từ tiền công, tiền lương của người lao động được xac định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, tiền lương từ hợp đồng thử việc cũng được tính là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

6.4. Hợp đồng thử việc có đóng BHXH không?

Người đang trong quá trình thử việc không phải đóng BHXH. Theo pháp luật Việt Nam quy định, người lao động là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam buộc phải tham gia BHXH nếu thuộc các đối tượng sau:

- Người lao động ký kết hợp động lao động xác định thời gian hoặc không xác định thời gian

- Người lao động theo thời vụ hoặc có lao động trong thời hạn đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người đại diện pháp luật của người lao động dưới 15 tuổi.

- Người lao động có thời hạn làm việc từ 1 tháng đến 3 tháng theo hợp đồng lao động

6.5. Hợp đồng thử việc được ký mấy lần?

Theo pháp luật quy định không cấm người lao động thử việc nhiều lần với nhiều công việc khác nhau tại cùng một doanh nghiệp, công ty. Vì vậy người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng thử việc 2 lần với hai công việc khác nhau.

Trên đây là tất cả các thông tin về hợp đồng thử việc mà Kế Toán Lê Ánh muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết và hy vọng bài viết hữu ích cho bạn.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán, khóa học kế toán tổng hợp online/offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự chất lượng tốt nhất hiện nay.

Chúc các bạn luôn luôn thành công!