Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhằm tạo lập các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, nhất là báo cáo tài chính. 

>>> Xem thêm: Phân loại tài khoản kế toán theo nội dung chỉ tiêu biểu thị đối tượng

Một trong những vai trò hết sức quan trọng của tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lập nên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán, trong hệ thống báo cáo kế toán một loại loại báo cáo mà theo quy định pháp luật đơn vị bắt buộc phải lập là báo cáo tài chính.

phan-loai-tai-khoan-ke-toan-theo-quan-he-voi-cac-chi-tieu-trong-bao-cao-tai-chinh-1

Phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Theo tiêu thức phân loại là nguồn cung cấp số liệu để lên các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, tài khoản kế toán được chia thành 3 loại:

1. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán

Nhóm tài khoản kế toán này phản ánh tài sản thuộc sở hữu và quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị, theo hai góc độ phản ánh tài sản trên Bảng cân đối kế toán thì nhóm tài khoản này cũng có hai loại tài khoản phản ánh tài sản và tài khoản phản ánh nguồn vốn.

2. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu bên ngoài Bảng cân đối kế toán

Các chỉ tiêu này phản ánh tài sản đơn vị đang nắm giữ sử dụng nhưng không thuộc sở hữu của đơn vị hoặc có nhu cầu quản lý riêng. Các chỉ tiêu này còn có tên là phần phụ hay chỉ tiêu ngoại bảng, các tài khoản kế toán lập cho các chỉ tiêu này cũng có tên tương ứng là tài khoản ngoại bảng. Các tài khoản này có đặc điểm là được ghi đơn, luôn có số dư bên Nợ.

3. Tài khoản kế toán là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh

Do đặc điểm của các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh là chỉ tiêu thời kỳ nên các tài khoản cung cấp số liệu cũng có đặc điểm tương ứng. Thuộc nhóm tài khoản này có các tài khoản như tài khoản doanh thu, tài khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,...

4. Một số cách phân loại tài khoản khác

Ngoài ra còn có nhiều loại phân loại các tài khoản kế toán khác đó là

Phân loại theo nội dung kinh tế: Tài khoản kế toán sẽ được chia thành 4 loại với cách phân loại này

  • Loại 1: Nhóm tài sản lưu động và nhóm tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn 
  • Loại 2: Nhóm tài khoản phản ánh nguồn vốn chủ sở hữu và nhóm tài khoản phản ánh nợ phải trả
  • Loại 3: Nhóm tài khoản phản ánh các khoản phải thu, và tài khoản phản ánh các khoản phải chi
  • Loại 4: Nhóm tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh tế

Tác dụng của các loại tài khoản này giúp chúng ta biết được những đối tượng kế toán nào sẽ được phản ánh trên tài khoản nào, xác định được số lượng tài khoản cần phải phản ánh từ đó lựa chọn được tài khoản phù hợp với nội dung và điều kiện cụ thể của từng đơn vị kế toán

Phân loại theo công dụng và kết cấu

tai-khoan-421
  • Loại 1: Loại tài khoản cơ bản: Riêng nhóm này được chia thành 3 nhóm: Tài khoản phản ánh các loại giá trị tài sản, tài khoản phản ánh nguồn hình thành tài sản, tài khoản hỗn hợp
  • Loại 2: Loại tài khoản điều chỉnh: Cũng được chia thành 3 nhóm: Tài khoản điều chỉnh giảm, tài khoản điều chỉnh tăng và nhóm tài khoản điều chỉnh vừa tăng vừa giảm
  • Loại 3: Loại tài khoản nghiệp vụ được chua thành 4 nhóm: Nhóm tài khonar tập hợp phân phối, nhóm tài khoản phân phối theo dự toán, tài khoản tính giá thành và tài khoản so sánh

Tác dụng của cách phân loại thành các loại tài khoản này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kế toán phản ánh, ghi chép và tính toán xác định các chỉ tiêu cần thiết nhằm cung cấp cho quản lý điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh

Phân loại tài khoản kế toán theo mức độ khái quát của đối tượng kế toán phản ánh trong tài khoản

  • Loại tài khoản tổng hợp: Dùng để phản ánh mang tính tổng hợp các đối tượng kế toán mà qua đó có thể tính toán và rút ra các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, việc ghi chép được sử dụng bằng thước đo giá trị
  • Loại tài khoản chi tiết: Dùng để ghi chép một cách tỉ mỉ và chi tiết các đối tượng kế toán trên tài khoản tổng hợp, sử dụng cả thước đo giá trị và hiện vật

Trên đây, Kế toán Lê Ánh hướng dẫn phân loại tài khoản kế toán theo quan hệ với các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính. Hy vọng những thông tin trong bài có thể giúp ích cho bạn!

Xem thêm: Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu học thực tế ngày càng tăng của học viên, trung tâm Lê Ánh mở ra các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về các khoá học này, vui lòng truy cập website:https://ketoanleanh.edu.vn/

Tags: Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200, hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản 242 trên bảng cân đối kế toán, tài sản ngắn hạn theo báo cáo tài chính, các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán