Rút ngắn thủ tục làm hóa đơn từ ngày 12/06/2017 theo quy định mới nhất

Thủ tục làm hóa đơn trong thời gian dài ảnh hưởng trưc tiếp tới doanh thu và chi phí của doanh nghiệp . Theo quy định mới nhất từ ngày 12/06/2017 thủ tục làm hóa đơn giá trị gia tăng sẽ rút ngắn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp theo quy định tại TT37/2017/TT-BTC. Trung tâm Lê Ánh xin gửi đến chi tiết hơn trong bài vết này.

>>>Xem thêm: Hộ kinh doanh sử dụng trên 10 lao động có bị xử phạt không

Thông tư 37/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/06 cụ thể giảm thời gian và chi phí về thủ tục làm hóa đơn tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, công ty, tổ chứ làm thủ tục đặt mua, in hóa đơn đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ  quan thuế khi mua bán hóa đơn. TT37/2017/TT-BTC được điều chỉnh sửa đổi một số điều của TT39/2014/TT-BTC và TT26/2-15/TT-BTC hướng dẫn cụ thể vê quản lý hóa đơn bán hàng và cung ứng dich vụ theo hướng giảm chi phí, thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức  cá nhân sử dụng hóa đơn trong quá trình sản xuất kinh doanh cụ thể như sau.

I. Thủ tục làm hóa đơn thay đổi điều kiện được tự in hóa đơn

Để đảm bảo tính hợp pháp cho tổ chức cá nhân kinh doanh và đơn vị nhận in hóa đơn được sử dụng hóa đơn tự in theo TT37/2017/TT-BTC đưa ra điểm mới về văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in. Theo đó quy định về thay đổi hóa đơn tự in để được sử dụng cho việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ áp dụng với doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 1/6/2014 đăng ký kinh doanh có vốn điều lệ nhỏ hơn 15 tỷ đồng thuộc nhóm doanh nghiệp sản xuất dịch vụ đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc và thiêt bị có giá trị lớn hơn 1 tỷ đồng trở lên thực hiện ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc và thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn cần có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in phải được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện tự in.

Thủ tục làm hóa đơn tự tin áp dụng với trường hợp đề nghị sử dụng hóa đơn của tổ chức kinh doanh được giảm tư 5 ngày xuống còn 2 ngày. Áp dụng tư 2 ngày sau khi cơ quan thuế nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp  phải có ý kiến rõ về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.

Trong trường hợp nếu sau 2 ngày mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến về thủ tục làm hóa đơn tự in của doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm với doanh nghiệp vì thiếu sót của mình.

thu-tuc-dk

 

Thủ tục làm hóa đơn theo quy đinh mới nhất của bộ tài chính 

II. Thủ tục làm hóa đơn với thời gian mua hóa đơn rút ngắn còn 2 ngày

Thời gian mua hóa đơn được giảm từ 5 ngày xuống còn 2 ngày cơ quan thuế phải có thông báo chi tiêt về thủ tục đặt mua hóa đơn áp dụng với tổ chức kinh doanh, cá nhan và doanh nghiệp. Thời gian làm thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp còn 2 ngày trước tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Điểm mới của TT37/2017/TT-BTC không quy định nội dung “thời hạn là 10 ngày kể từ khi thông báo phát hành hóa đơn”.

Đồng thời bổ sung quy định “cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in hóa đơn khi lập thông báo phát hành thanh lý hợp đồng in sau khi lập tờ khai thông báo phát hành hóa đơn thì không quy định cụ thể thời hạn thanh lý hợp đồng áp dụng với hóa đơn đặt từ khi gửi thông báo phát hành hóa đơn” trong các bước làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

TT 37/2017/TT-BTC bổ sung thủ tục làm hóa đơn về quy định “cơ quan quản lý thuế phải có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh và thanh lý hợp đồng sau khi lập tờ khai thông báo phát hành hóa đơn áp dụng với hợp đồng đặt in hóa đơn sẽ không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng áp dụng vớ hóa đơn đặt in sẽ không bị xử phạt”.

Đối với cơ quan thuế khi nhận được thông báo phát hành hóa đơn do tổ chức gửi đến nếu phát hiện có sai xót hoặc không đủ điều kiện thì trong 2 ngày từ khi nhận được thông báo về thủ tục làm hóa đơn phải có văn bản thông báo cho tổ chức và đơn vị biết, bỏ quy định ngày trước là 03 ngày. Sau khi nhận được thông báo điều chỉnh tổ chức phải có trách nhiệm điều chỉnh hợp lệ.

III. Thông tư 37/2017/TT-BTC làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán hóa đơn

Nếu như TT39/2014/TT-BTC quy định cơ quan thuế phải căn cứ trên tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai và nộp thuế của tổ chức cá nhân, kinh doanh.

Các lần mua hóa đơn sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hóa đơn cho tổ chức và hộ cá nhân kinh doanh theo ngày về số lượng hóa đơn đã xuất bán cho tổ chức, cá nhân không được quá số lượng hóa đơn sử dụng của tháng mua hóa đơn trước đó.

Tuy nhiên TT372017/TT-BTC thay đổi như sau: với các lần mua hóa đơn sau, dựa vào đề nghị mua hóa đơn mà cơ quan thuế phải giải quyết dựa vào đề nghị mua bán hóa đơn cho tổ chức, hộ cá nhân và hộ kinh doanh không được quá số lượng sử dụng hóa đơn đã bán cho tổ chức hộ cá nhân kinh doanh trong một ngày không  được quá số lương hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

Như vây số lượng hóa đơn bán ra trong tháng này dưa trên số hóa đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó đây là điểm mới trong tháng sử dụng trước đó.

Trên đây kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn rút ngắn thủ tục làm hóa đơn từ ngày 12/06/2017 theo quy định mới nhất. Mong rằng bài viết mang lại giá trị cho người đọc!

Xem thêm: Tất cả những điều cần biết về thủ tục hủy công ty

Để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về kế toán, hãy tham gia ngay lớp học kế toán tại Lê Ánh để được hướng dẫn chi tiết.

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: Thủ tục làm hóa đơn, điểm mới trong thủ tục phát hành hóa đơn, đơn đề nghị mua hóa đơn, mua hóa đơn gtgt tại chi cục thuế, mẫu giấy ủy quyền mua hóa đơn, cá nhân mua hóa đơn của cơ quan thuế, cách viết đề nghị mua bán hóa đơn