Tất tần tật chế độ thai sản 2020 mới nhất

Chế độ thai sản luôn là vấn đề được người lao động quan tâm, không chỉ riêng lao động nữ mà cả những lao động là nam. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp tất cả quy định về chế độ thai sản 2020 đối với lao động nữ sinh con và cả chế độ thai sản cho chồng.

Chế độ thai sản 2020 mới nhất

Tất tần tật những vấn đề về chế độ thai sản - bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất 2020

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2020

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Lao động nữ mang thai
 • Lao động nữ sinh con
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con

Chú ý về thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản

Đối với các trường hợp sau: 

 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi

Thì người lao động phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản

Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ quan khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Khi người lao động nữ đáp ứng đủ 2 điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Hướng dẫn xác định: Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con

 • Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
 • Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản nào

Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh

 • Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
 • Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con

Thủ tục và hồ sơ hưởng chế độ thai sản 2020

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con:

 • Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con. 
 • Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam) 
 • Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT Mẫu D02-TS (Doanh nghiệp lập 2 Mẫu 01b-hbs và D02-TS. Người lao động nộp bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh

 

STT

Trường hợp

Thủ tục và hồ sơ hưởng chế độ thai sản (Thêm)

1

Trường hợp con chết sau khi sinh:

 • Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con;
 • Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

2

Trường hợp người mẹ hoặc lao động nữ mang thai hộ chế sau khi sinh con:

 • Có thêm bản giao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ

3

Trường hợp người mẹ sau khi sinh hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ sau khi nhận con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

 • Có thêm biên bản giám định y khoa của người mẹ, người mẹ nhờ mang thai hộ.

4

Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để mang thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH:

 • Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai.
 • Trường hợp điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai

5

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:

 • Bản sao của bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014;
 • Văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.


2. Đối với lao động nữ đi khám thai, bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện biện pháp tránh thai, hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:

STT

Trường hợp

Thủ tục và hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1

Trường hợp điều trị nội trú:

 • Sổ bảo hiểm xã hội
 • Bản sao giấy ra viện của người lao động;

Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bản sao giấy chuyển viện.

2

Trường hợp điều trị ngoại trú:

 • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD
 • Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

 

c. Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi:

 • Bản sao giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

d. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:

 • Sổ BHXH
 • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

e. Đối với lao động nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con:

 • Sổ BHXH
 • Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như trên điểm d.

Thời gian hưởng chế độ thai sản 2020

1. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai:

 • Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày;
 • Trường hợp ơ xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

2. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

- Khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

- Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi,
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

3. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

 • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Lưu ý: Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại Điều 33 của Luật BHXH tính từ thời điểm thai chết lưu.

3.1. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 05 ngày làm việc;
 • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghi thêm 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tỉnh trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kẻ từ ngày vợ sinh con.

3.2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 01 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tinh từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

4. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

5. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai 

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

6. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Thay đổi mức lương cơ sở hàng năm các bạn cần cập nhật để tính chính xác trợ cấp 1 lần khi sinh con

 • Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở là: 1.309.000 đ/ tháng
 • Từ ngày 1/7/2018: Mức lương cơ sở là: 1.390.000đ/ tháng
 • Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là: 1.490.000đ/ tháng
 • Từ ngày 1/7/2020: Mức lương cơ sơ là: 1.600.000 đ/ tháng

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính theo ngày làm việc không kế ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Mức hưởng chế độ thai sản năm 2020:

 • Mức bình quân tiên lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nêu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn.
 • Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
 • Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng như trên, trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.
 • Mức hưởng một ngày đối với chế độ khám thai và Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH

Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

- Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mả sức khỏe chưa phục hỏi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

- Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục "hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sư dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đôi với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tỏi đa 07 ngày đôi với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đôi với các trường hợp khác.

- Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được tính cho năm đó.

Mức hưởng:

- Một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

Theo Công văn 1075/BHXH-CSXH ngày 29/03/2016 của BHXH Việt Nam, thì:

- Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao

động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 

Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH đề giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Trên đây là tất tần tật về chế độ thai sản 2020. Mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ giúp các bạn đang và sắp làm mẹ có được những kiến thức về quyền lợi của mình hay những kế toán có thể xử lý về bảo hiểm thai sản cho người lao động được chính xác. Chúc các bạn thành công!

Các bạn có thể xem nhiều bài viết hay hơn nữa tại: www.ketoanleanh.edu.vn
 
Kế toán Lê Ánh tự hào là một trong những trung tâm đào tạo kế toán thực tế tốt nhất hiện nay.Trung tâm cam kết hỗ trợ học viên đến khi các bạn có thể làm được việc thì thôi mà không cần phát sinh thêm bất cứ khoản chi phí nào cả. Liên hệ tới Hotline 0904 848855 để tham gia khóa học kế toán tổng hợp thực hành để được các kế toán trưởng hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán.
 
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan