Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế

Khi doanh nghiệp muốn khôi phục mã số thuế thì cần làm gì? Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế để bạn đọc tham khảo

van-ban-de-nghi-khoi-phuc-ma-so-thue

 

>>Xem thêm: Cách khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Mẫu 25/ĐK-TCT đề nghị khôi phục mã số thuế

Mẫu số: 25/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

…., ngày tháng năm ….

 

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã s thuế

  1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………
  2. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..
  4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………………………………………………………………………………..
  5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

  1. Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- CQT quản lý;
- Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trên đây là mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế. Bạn đọc có thể tải văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế TẠI ĐÂY.

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc, chúc các bạn thành công.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại trung tâm để hiểu rõ hơn về các nghiệp vụ kế toán.