Xử lý chi thưởng Tết năm 2017

Thưởng Tết là khoản tiền mà doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động khi trong năm doanh nghiệp có lợi nhuận.

Khoản thưởng Tết có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các quy định về khoản thưởng Tết.

xu-ly-tien-luong

>>> Xem thêm: Xử lý chi phí thuê nhà cho nhân viên

1. Điều kiện để tiền thưởng Tết được tính vào chi phí được trừ

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (Mục 2.6) quy định chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng không đủ chứng từ để ghi nhận chi phí hợp lý:

"a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty".

Như vậy, tiền thưởng được đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi có chứng từ chi tiền, có quy định thưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính, quy chế thưởng của doanh nghiệp.

  • Khoản thưởng Tết được ghi ở  một trong những văn bản: Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, Quy chế thưởng
  • Tiền thưởng phù hợp với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Sau khi trích thưởng, không được làm ảnh hưởng nhiều tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Lưu ý: Tiền thưởng Tết không bị giới hạn như tiền lương. Có thể không bằng một tháng lương bình quân, nhưng cũng có thể bằng nhiều tháng lương của người lao động, tùy theo kết quả  kinh doanh của Công tyke toan thue 14.

2. Quy định về thuế TNCN đối với tiền thưởng tết

- Tiền thưởng Tết là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

- Dựa vào thời điểm chi trả thưởng để tính thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động vào năm báo cáo hay năm sau

- Tiền thưởng là khoản tiền có tính chất tiền công, tiền lương nên nó phải chịu thuế TNCN, trừ tiền thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

- Điều này được quy định rõ tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập chịu thuế:

"e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng ..."

Lưu ý:

  • Tiền thưởng lao động trong doanh nghiệp tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần; lao động ngoài doanh nghiệp, lao động học việc (không ký hợp đồng lao động) khấu trừ 10% thuế TNCN.
  • Thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do cơ quan Nhà nước công nhận được quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN.
  • Thời điểm kê khai và tính thuế TNCN là thời điểm trả thu nhập. Do vậy, khoản tiền thưởng (như lương tháng 13) có thể phải kê khai và nộp thuế năm sau nếu chi trả trong năm sau.

Ví dụ: Tháng 1/2017 Công ty Nam Hồng chi thưởng Tết cho nhân viên.

+ Khoản thưởng này được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN của Công ty Nam Hồng năm 2016.

+ Khoản thưởng sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động năm 2017.

Chú ý:

Tiền thưởng ngày nghỉ lễ, tết không phải là tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi.

  • Tiền thưởng gắn liền với mức lương, và mức độ hoàn thành công việc, có thể được chia hàng tháng, hoặc từng đợt trong năm.
  • Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau,...
  • Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt. Nhưng tiền hỗ trợ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ trên 10 triệu/lần(xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà tặng.

3. Định khoản tiền thưởng Tết

Nợ TK 622, 627, 641, 642

       Có TK 334

  • Khi chi tiền thưởng Tết:

Nợ TK 334

       Có TK 111, 112, 3335

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)