Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương

Việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương được thực hiện để đảm bảo việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên không bị gián đoạn.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương.

>>>> Xem thêm: Quy định về quỹ khoa học công nghệ mới nhất 2016

1. Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương

  • Quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2016/TT-BTC
  • Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương do doanh nghiệp tự quyết định nhưng không quá 17% quỹ lương thực hiện
  • Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán và không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng năm trước chi cho quyết toán.
  • Sau khi trích lập quỹ dự phòng tiền lương thì doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
  • Quỹ dự phòng tiền lương phải được chi hết trong vòng 6 tháng sau khi trích lập.

Nếu doanh nghiệp chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp phải tính giảm chi phí của năm sau.

ke toan tong hop 15.jpg

2. Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương

- Khi trích lập quỹ dự phòng tiền lương:

Nợ TK 642, 641, 154

        Có TK 334

- Khi doanh nghiệp chi trả tiền lương từ quỹ dự phòng:

Nợ TK 334

       Có TK 111, 112, 3335

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Quy định về trích lập quỹ dự phòng tiền lương
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai