Cấu trúc hàm sumif trong excel

Hàm sumif là một hàm thông dụng trong excel đặc biệt là excel kế toán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm sumif trong excel.

>>> Xem thêm: Tổng hợp các lỗi thường gặp trong Excel

1. Ý nghĩa của hàm sumif

Hàm sumif để tính tổng các giá trị thỏa mãn cùng điều kiện nào đó.

2. Công thức tính hàm sumif

Công thức: SUMIF(range, criteria,sum_range)

Trong Đó:

Range: Là vùng chứa ô điều kiện tính tổng (là cột chứa điều kiện) (Bạn có thể ấn F4 một lần để cố định vùng điều kiện)

Criteria: Là điều kiện tính tổng (là biểu thức, số hoặc chữ)

Sum_range: Vùng cần tính tổng. (ấn F4 một lần để cố định vùng cần tính tổng)

3. Các bước áp dụng hàm sumif

Bước 1: Xác định cột chứa điều kiện

Bước 2: Xác định điều kiện tính tổng

Bước 3: Xác định vùng tính tổng

Bước 4: Nhập công thức vào Excel

Ví dụ: Yêu cầu tính tổng lương phòng hành chính và tổng lương phòng kế toán như trong bảng sau:

 

Tại ô C9 (tổng lương phòng hành chính) bạn nhập: =sumif($B$4:$B$8,$B$4,$C$4:$C$8)

Tại ô C10 (Tổng lương phòng kế toán) bạn nhập: =sumif($B$4:$B$8,$B$5,$C$4:$C$8)

Ở đây: điều kiện tính tổng là “hành chính” hoặc “kế toán”,

Vùng chứa ô điều kiện là cột phòng ban (Từ B4 đến B8) ấn F4 một lần để cố định vùng

Vùng cần tính tổng là cột lương (từ C4 đến C8), ấn F4 một lần để cố định vùng.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

 

Cấu trúc hàm sumif trong excel
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai