BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 3383, 3384). Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội Mẫu số 11 – LĐTL ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

>>> Xem thêm: Bảng chấm công làm thêm giờ

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 11 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng... năm ...

Số TT

Ghi Có Tài khoản

 

 

Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các Tài khoản)

TK 334 - Phải trả người lao động

TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

TK 335 Chi phí phải trả

Tổng cộng

Lương

Các khoản khác

Cộng Có TK 334

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm tai nạn lao động

Cộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành sản xuất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 242- Chi phí trả trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 335- Chi phí phải trả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 334- Phải trả người lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 338- Phải trả, phải nộp khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập bảng

(Ký, họ tên)

Ngày… tháng… năm…
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


HƯỚNG DẪN LẬP BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kết cấu và nội dung chủ yếu của bảng phân bổ này gồm có các cột dọc ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382,3383,3384), các dòng ngang phản ánh tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tính cho các đối tượng sử dụng lao động.

– Cơ sở lập: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

+ Căn cứ vào các bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ… kế toán tập hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi Có TK 334 hoặc có TK 335.

+ Căn cứ vào tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và tổng số tiền lương phải trả (theo quy định hiện hành) theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền phải trích BHXH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù hợp cột ghi Có TK 338 (3382, 3383, 3384).

Số liệu của bảng phân bổ này được sử dụng để ghi vào các bảng kê, Nhật ký- Chứng từ và các sổ kế toán có liên quan tuỳ theo hình thức kế toán áp dụng ở đơn vị (như Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ cái TK 334, 338…), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 11 - LĐTL bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội được ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC và hướng dẫn cách ghi chi tiết, các bạn có thể tải ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 200, bài tập phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, cách lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, bảng kê trích nộp các khoản theo lương, bảng phân bổ tiền lương excel, bài tập về tiền lương và các khoản trích theo lương, bảng phân bổ tiền lương dùng để làm gì, bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Đánh giá:

Bài viết liên quan