Các quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng được Bộ tài chính quy định chi tiết trong Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Trong bài viết dưới đây, các kế toán trưởng có từ 15 năm kinh nghiệm đang giảng dạy các khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn những quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định mới nhất.

>>> Xem thêm: Một số sai sót thường gặp phải khi lập và sử dụng hóa đơn

I. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP HỦY HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH

Dưới đây là các trường hợp được hủy hóa đơn:

- Hoá đơn GTGT bị in sai thông tin doanh nghiệp, in trùng số hóa đơn, in thừa thì phải hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in.

- Trường hợp doanh nghiệp hoặc tổ chức thay đổi tên, địa chỉ kinh doanh… không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì được phép hủy các hóa đơn chưa xuất.

+ Doanh nghiệp tự quyết định hủy hóa đơn: Thời hạn huỷ chậm nhất là 30 ngày, từ ngày doanh nghiệp có thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.

+ Nếu cơ quan thuế thông báo với doanh nghiệp hóa đơn hết giá trị sử dụng yêu cầu doanh nghiệp phải hủy, thì thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày. 

 - Trường hợp các hóa đơn GTGT đã lập nhưng ghi sai MST phải lập biên bản hủy hóa đơn và có xác nhận của hai bên.

Lưu ý đối với hóa đơn đã lập: Nếu ghi sai tên, địa chỉ hoặc sai số tiền hàng, kế toán chỉ cần lập biên bản thu hồi hóa đơn hoặc biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn bổ sung (Nếu cần), không cần hủy hóa đơn.

Lưu ý 2: Không được hủy các hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án đang được điều tra mà phải được xử lý theo qui định của pháp luật

Quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng

Các trường hợp được phép hủy hóa đơn GTGT

II. TRÌNH TỰ HỦY HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bước 1: Lập bảng kê các hóa đơn cần hủy trên đó ghi chi tiết: tên, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy (có thể thì ghi rõ số hóa đơn cần hủy). 

Bước 2: Lập và gửi đề nghị hủy hóa đơn cho cơ quan thuế  thể hiện đầy đủ các nội dung: loại hóa đơn, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số…đến số…, lý do hủy.

Bước 3: Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn (Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện ban lãnh đạo, đại diện phòng kế toán).
Nếu là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh thì không phải lập Hội đồng hủy hoá đơn. 

Bước 4: Tiến hành hủy hóa đơn.

Bước 5: Lập biên bản hủy hóa đơn có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong hội đồng hủy hóa đơn. Và các thành viên này phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hủy hóa đơn.

Bước 6: Lập thông báo kết quả hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn

Chú ý: Bộ hồ sơ hủy hóa đơn gồm có:

  • Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn.
  • Bảng kiểm kê các hóa đơn cần hủy.
  • Biên bản hủy hóa đơn.
  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin tới các bạn các quy định về hủy hóa đơn giá trị gia tăng. Để biết cách xử lý hóa đơn viết sai các bạn xem thêm bài viết: 

Xử lý hóa đơn viết sai ngày, tháng theo quy định mới nhất

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)