Cách sử dụng hóa đơn thương mại thay thế cho hóa đơn xuất khẩu

Từ năm 2014, hóa đơn thương mại đã được sử dụng thay thế hoàn toàn cho hóa đơn xuất khẩu. Kế toán cần nắm được cách sử dụng hóa đơn thương mại.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp đào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách hạch toán kế toán bán hàng năm 2016

Ngày 14 tháng 8 năm 2014 Bộ Tài chính đã ra Công văn số 11352/BTC-TCHQ để thực hiện thống nhất Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại (commercial invoice) thay thế hóa đơn xuất khẩu.

hoa-don-thuong-mai-va-cach-su-dung-hoa-don-thuong-mai-thay-the-hoa-don-xuat-khau                                                       

1. Sự khác nhau giữa hóa đơn thương mại và hóa đơn xuất khẩu

 

Hóa đơn thương mại

Hóa đơn xuất khẩu

Khái niệm

Là chứng từ cơ bản của khâu thanh toán, là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi trên hóa đơn.

Là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.

Nội dung

trình bày

Hóa đơn thương mại gồm những nội dung chính sau:

 • Số & ngày lập hóa đơn
 • Tên, địa chỉ người bán & người mua
 • Thông tin hàng hóa: mô tả, số lượng, đơn giá, số tiền
 • Điều kiện cơ sở giao hàng
 • Điều kiện thanh toán
 • Cảng xếp, dỡ
 • Tên tàu, số chuyến…

 

Hóa đơn xuất khẩu, gồm những nội dung chủ yếu:

 • Số thứ tự hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu;
 • Tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu;
 • Thông tin hàng hóa: mô tả, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền;
 • Chữ ký của đơn vị xuất khẩu

Mục đích

Mục đích của Hóa đơn thương mại (Invoice) là chứng từ thanh toán;

Invoice phải thể hiện được thông tin về số tiền cần thanh toán kèm theo những nội dung khác về hàng hóa, số lượng, điều kiện thanh toán

 

Mục đích của hóa đơn xuất khẩu là chứng từ nộp thuế;

Hóa đơn xuất khẩu phải thể hiện được thông tin về số tiền bán hàng kèm theo hàng hóa, số lượng.


2. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp xuất hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu tại chỗ (trừ xuất khẩu sản phẩm gia công), Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp nộp và xuất trình hoá đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan. 

Đối với các trường hợp doanh nghiệp vẫn tồn hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký tiếp tục sử dụng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2013/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng. 

Các hóa đơn, chứng từ phải nộp:
- Hoá đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hoá đơn xuất khẩu: 01 bản sao
- Hoá đơn GTGT: 01 bản sao
- Tờ khai hải quan: 02 bản chính
- Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quyết định của Pháp luật: 01 bản sao
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): 01 bản gốc
- Tờ khai kiểm tra hàng hóa của hải quan: 01 bản chính
- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, nếu được hưởng chế độ ưu đãi thuế.

3. Hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu cũng tương tự.

Các hóa đơn, chứng từ phải nộp: Tương tự trường hợp trên, trừ hóa đơn thương mại.

Trong quá trình làm hồ sơ báo cáo thuế, quyết toán thuế với cơ quan quản lý thuế doanh nghiệp nộp, xuất trình hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn xuất khẩu, hóa đơn thương mại.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh đào tạo các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khóa học chuyên sâu, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này.

 

Tìm kiếm liên quan:

hóa đơn thương mại trong xuất nhập khẩu                              mẫu hóa đơn thương mại
mẫu hóa đơn thương mại invoice                                            các loại hóa đơn thương mại
mẫu hóa đơn thương mại commercial invoice                        hóa đơn thương mại là gì
mẫu hóa đơn thương mại trong thanh toán quốc tế                 hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng