CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

Kế toán cần phải hiểu quỹ lương thực hiện là gì và cách xác định quỹ lương thực hiện như thế nào. Kế toán Lê Ánh tổng hợp giúp các bạn các vấn đề này như sau

mau-bieu-tien-luong

>> Xem thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất

1.    Qũy lương thực hiện là gì?

Điểm 2.25, Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định "Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế)"

Mục đích của việc xác định quỹ lương thực hiện:  Qũy lương thực hiện sẽ là cơ sở cho phép doanh nghiệp quyết định các mức chi phúc lợi cũng như trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Ví dụ: Khoản chi phúc lợi của công ty không được vượt quá 1 tháng tháng lương thực hiện bình quân. 

Các bạn xem thêm: Thông tư mới có hiệu lực về Xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

2.    Cách xác định quỹ lương thực hiện
Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, các bạn cần xác định chắc các khoản sau:

  • Khoản 1: Tổng số tiền lương đã chi trả cho năm quyết toán.
  • Khoản 2: Tổng số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước.

Các bạn quan sát các ví dụ dưới đây:
Ví dụ 1: 
Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2014, DN A có trích quỹ dự phòng tiền lương năm 2015 là 10 tỷ đồng. Trong năm 2015, DN A có trích thêm quỹ lương là 70 tỷ, trong đó, 60 tỷ chi trong năm 2015, 5 tỷ là tiền lương của tháng 13 được chi trong tháng 3/2016. Còn lại 5 tỷ, được chi sau tháng 3 năm 2016.
Chúng ta tính quỹ lương thực hiện của doanh nghiệp A trong năm 2015 
= 60 tỷ + 5 tỷ = 65 tỷ
Trong đó: 60 tỷ là tiền lương trả cho năm 2015
                 05 tỷ là tiền lương tháng thứ 13 của năm 2015.
  05 tỷ còn lại được trả sau tháng 3/2016 nên không được tính là tiền lương trả trong năm quyết toán. Do vậy không được tính vào quỹ lương thực hiện trong năm quyết toán.
Ví dụ 2: 

Tiền lương năm 2015 mà Doanh nghiệp X phải trả cho người lao động là 1.2 tỷ đồng.
– Trong năm 2015, doanh nghiệp đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 900 triệu đồng.
– Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp A mới chi trả tiền lương, tiền công của năm 2014 là 50 triệu đồng
– Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 900 + 50 = 950 triệu đồng.

Ví dụ 3:

Tiền lương năm 2015 của Doanh nghiệp A phải trả cho người lao động là 1.2 tỷ đồng.
– Hết năm 2015, doanh nghiệp A đã trả tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho người lao động là 920 triệu đồng.
– Đến thời điểm 31/03/2016 doanh nghiệp đã chi trả hết số tiền lương, tiền công của năm 2014 là 100 triệu đồng
– Vậy quỹ tiền lương thực hiện đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán = 920 + 100 = 1.020 triệu đồng.

3. Cách xác định tháng lương thực hiện bình quân

Theo Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định về việc tính tháng lương bình quân thực tế như sau:
“Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.”
Như vậy, nếu Doanh nghiệp A năm 2016 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế 2016 của doanh nghiệp = 12 tỷ đồng : 12 tháng = 1 tỷ đồng.

Các bài viết liên quan:

- Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất 2016

- Các quy định về lương và các khoản trích theo lương mới nhất 2016

- Thông tư mới có hiệu lực về xác định tiền lãi chậm đóng trốn đóng bhxh

Việc xác định quỹ lương thực hiện không khó, tuy nhiên đòi hỏi các kế toán viên cần nắm chắc những kinh nghiệm trên. Trong quá trình làm việc, các bạn có thể đặt câu hỏi, nhờ sự trợ giúp của các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán Lê Ánh, hoặc có thể tham gia khóa học Kế toán tổng hợp thực hành để các kế toán trưởng hướng dẫn các bạn sâu sắc hơn cách làm kế toán thực tế.

Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: Các khoá học xuất nhập khẩu chuyên sâu.