Hướng dẫn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước

Cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước diễn ra thường xuyên trong doanh nghiệp. Kế toán cần nắm vững quy trình mua hàng cũng như cách hạch toán các nghiệp vụ này.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước.

>>> Xem thêm: Những lưu ý quan trọng về chi phí mua hàng

1.    Quy trình mua hàng

-    Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, nhà cung cấp thực hiện giao hàng theo yêu cầu của hợp đồng
-    Hàng về đến kho, Kế toán kho nhận hóa đơn chứng từ và viết Phiếu nhập kho chuyển kế toán trưởng ký
-    Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho, sau đó ghi sổ kho. Kế toán ghi sổ kế toán kho.
-    Kế toán dựa vào hóa đơn hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
-    Nếu thanh toán ngay với nhà cung cấp, kế toán thanh toán làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. Nếu chưa thanh toán ngay, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

quy-trinh-mua-hang

2.    Hóa đơn, chứng từ

- Hợp đồng mua bán
- Hoá đơn mua hàng (GTGT)
- Phiếu xuất kho của bên bán
- Biên bản giao nhận hàng hóa
- Phiếu nhập kho
- Các chứng từ thanh toán 

3.    Cách định khoản nghiệp vụ mua hàng trong nước

a.    Hàng và hóa đơn cùng về.

•    Mua hàng về nhập kho
Nợ TK 152, 156, 611…          (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
              Có TK 111, 112, 331…     (Tổng giá thanh toán)
•    Mua hàng sử dụng ngay vào sản xuất kinh doanh không qua kho
Nợ TK 621, 623, 627, 641…   (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133                            Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
              Có TK 111, 112, 331…     (Tổng giá thanh toán)

b.    Hàng về trước, hóa đơn về sau

Trên lý thuyết, khi hàng về chưa có hóa đơn, các bạn sẽ thực hiện như sau:
•    Khi hàng về, kế toán sẽ ghi giá trị hàng nhập kho theo giá ước tính
Nợ TK 152, 153,…: Giá ước tính
    Có TK 331: Giá ước tính
•    Khi nhận được hóa đơn: Ghi bút toán đỏ để xóa bút toán đã ghi rồi ghi lại bằng bút toán bình thường

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Ghi bút toán đỏ:

(Nợ TK 152. 153....

         Có TK 331...)

Ghi lại bút toán nhập hàng

Nợ TK 152, 153... - Giá mua chưa có thuế

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT được khấu trừ

          Có TK 111, 112, 331, ... - Tổng giá thanh toán

Ghi bút toán đỏ:

(Nợ TK 152. 153....

         Có TK 331...)

Ghi lại bút toán nhập hàng

Nợ TK 152, 153... – Tổng giá mua

            Có TK 111, 112, 331, ... - Tổng giá thanh toán


Tuy nhiên, thực tế, khi hàng về trước, hóa đơn về sau, các bạn có thể gọi điện cho nhà cung cấp để hỏi giá hàng nhập, làm cơ sở tính giá cho hàng nhập kho. Đồng thời hẹn nhà cung cấp thời điểm lấy được hóa đơn.
Sau đó các bạn hạch toán nhập kho theo số lượng thực nhập:
Nợ TK 152, 153…
    Có TK 331
Khi nhận được hóa đơn, các bạn hạch toán bổ sung phần thuế GTGT:
Nợ TK 133
    Có TK 331

c.    Hóa đơn về trước, hàng về sau:

•    Khi nhận được hóa đơn:

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nợ TK 151 - Giá mua chưa có thuế

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 111, 112, 331, ... - Tổng giá thanh toán

Nợ TK 151 - Tổng giá thanh toán

            Có TK 111, 112, 331,... - Tổng giá thanh toán

d.    Số lượng hàng nhập kho thiếu so với số lượng trên hóa đơn


•    Ghi nhận số hàng thực nhận:

 Nợ TK 152, 156, …  : Số thực nhận
 Nợ TK 1331: Theo hóa đơn
 Nợ TK 1381: Số hàng thiếu
              Có TK 111, 112, 331…: Theo hóa đơn     
•    Xử lý số hàng thiếu
-    Không rõ lý do:
Nợ TK 1388  : Thiếu chờ xử lý
Nợ TK 334 : Trừ lương nhân viên làm thiếu
Nợ TK 881: Chi phí khác
              Có TK 1381
-    Nguyên nhân do người bán giao thiếu
Khi người bán giao thêm:
Nợ TK 152, 153, 156…  : Số thiếu
              Có TK 1381
Người bán không giao thêm hàng, quyết định trừ tiền:
Nợ TK 331,111, 112  
              Có TK 1381
              Có TK 133

e.    Số lượng hàng nhập kho thừa so với số lượng trên hóa đơn

•    Ghi nhận số hàng thực nhận:
 Nợ TK 152, 156, …  : Số thực nhận
 Nợ TK 1331: Theo hóa đơn
        Có TK 1381: Số hàng thừa
              Có TK 111, 112, 331…: Theo hóa đơn     
•    Xử lý số hàng thừa
-    Không rõ lý do:
Nợ TK 3381  : Thiếu chờ xử lý
              Có TK 711
-    Trả lại người bán
Nợ TK 3381  : Số thiếu
              Có TK 152, 153, 156…
-    Mua thêm
Nợ TK 3381
Nợ TK 1331
        Có TK 331

Mong bài viết sẽ hữu ích với bạn!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khoá học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học xuất nhập khẩu thực tế cho người mới bắt đầu và các khoá học chuyên sâu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.

 

 

Một số tìm kiếm liên quan:

nghiệp vụ mua hàng hóa                            hạch toán mua hàng trên misa
nghiệp vụ mua hàng trong misa                 cách nhập hóa đơn vào phần mềm misa 2015
kế toán mua hàng là gì                               hạch toán mua hàng nhập khẩu
hạch toán hàng nhập khẩu                         định khoản nghiệp vụ bán hàng

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan