Hướng dẫn chi tiết cách định khoản hàng bán bị trả lại năm 2016

Cách định khoản hàng bán bị trả lại được định khoản thông qua tài khoản 5212. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hàng bán bị trả lại.

>>> Xem thêm bài viết: Cách sử dụng hóa đơn thương mại thay thế cho hóa đơn xuất khẩu

1.    Tài khoản sử dụng hạch toán hàng bán bị trả lại

Tài khoản 5212 – Tài khoản dùng để ghi nhận doanh thu của hàng bị trả lại trong kỳ.

                                                                         
Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.
Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại trong kỳ vào bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc TK 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

2.    Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

Bên bán nhận hàng bán bị trả lại thì phải: (1) nhập kho số hàng bị trả lại đó; (2) Thanh toán trả lại người mua số tiền mua của hàng bán bị trả lại.

Bên mua khi trả lại hàng thì phải xuất hóa đơn GTGT cho số hàng bán bị trả lại (trong trường hợp bên mua có khả năng xuất hóa đơn GTGT), hoặc phải bàn giao hóa đơn trả lại bên bán (trong trường hợp không có khả năng xuất hóa đơn GTGT).

Do vậy, sẽ có các bút toán hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

2.1 Bên bán (Bên bị trả lại hàng):
 
a. Hạch toán nhập kho hàng bán bị trả lại (Ghi nhận giá vốn của số hàng này)
 
Nợ TK 155 - Thành phẩm
Nợ TK 156 - Hàng hoá
Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
 
b. Hạch toán số tiền phải trả người mua cho hàng bán bị trả lại:
 
Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) 
Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trả lại người mua
 
c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)
 
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)
Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .
 
d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại
 
2.2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa trả lại cho người bán:
 
Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
Có TK 156  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331  - Thuế trên hóa đơn

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh đào tạo các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh còn triển khai các khóa học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khóa học chuyên sâu, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan